Thân phận con người tại thế

qua h́nh ảnh Âu Cơ

 

 

 

La condition temporelle de l’homme à travers l’image de Âu-Cơ

 

Dans la culture vietnamienne, le mythe fondateur concernant la genèse de l’humanité nous révèle que l’existence à travers l’image de la Mère Âu-Cỏ (Angoisse et Souci), en tant que Souci,  est soumise à la domination du Soi, désir ou soif des choses pour se faire (domination du non-être ou fondement qui vient du Nord ‘symbole de la violence’ =Đế Lai). Mais l’existence, Âu-Cơ, est libérée par le père de l’Humanité, Père caché, Lạc Long Quân (Joie, Vérité Transcendante, Royauté), lequel  l’élève à son rang royal en lui offrant son lit conjugal. Mais en et par l’absence de Lạc Long Quân, Âu Cơ a tendance à retourner vers le Soi, vers Đế Lai; par chance, elle est arrêtée à  mi-chemin par Hoàng Đế (Fondement Royal = quintessence d’Humanité). Elle est menée à implorer Lạc Long Quân. Le dernier vient à son aide en la rencontrant à Tương Dạ (Relation secrète, intime = le Cœur) : Relation qui se manifeste, ou existence qui se donne comme Angoisse « jour et nuit », mémoire incessante de Lạc Long Quân, Époux et Père caché dans l’autre rive. Mère Âu-Cơ accompagne ses enfants de la terre sur le chemin de la vie, chemin du Cœur (Tâm Đạo), chemin de la quête  de Lạc Long Quân,  Origine cachée et commune à tous.

 

Nguyn Đăng Trúc

GS Triết học

Phân Khoa Nhân Văn &  Nghệ Thuật Minh Đức

Courriel  trucdang@evc.net

 

 Strasbourg, Pháp

 

Minh giải ư nghĩa rút từ bản văn Hồng Bàng Thị trong cuốn Lĩnh Nam Chích Quái do Vũ Quỳnh hiệu chính

 

Trong câu truyện Lĩnh Nam Chích Quái, thời gian nơi thân phận Âu Cơ được khai mở ra với con người qua ba h́nh thái tương quan.

                                                          

-Tương quan của Âu Cơ với Đế Lai, nơi tương quan nầy hàm ngụ sự vắng mặt thật sự của Lạc Long Quân; đúng hơn là Đế Lai đến xâm chiếm  phương Nam của Lạc Long Quân, hàm ngụ ư nghĩa một tương giao giả tạo khi có sự tráo đổi Trời (là Lạc Long Quân ẩn kín) với dục vọng của chấp ngă qua tượng trưng Đế Lai. Hậu quả là Âu Cơ bị nhốt trong trại và cô đơn, mất sự sống chân thực của con người.

 

-  Tương quan thứ hai là sự gắn bó hoàn toàn giữa Âu Cơ và Lạc Long Quân. Ở đây, tương quan được kết dệt do bước trước của Lạc Long Quân. Con người tuy sống trong thời gian nhưng t́m được nơi cư ngụ của ḿnh nơi vô tận. Đây là "thời nguyên sơ và chung măn" .

 

-  Tương quan thứ ba tạo nên thân phận con người tại thế, là thời thử thách và hy vọng. Thử thách dựa trên khả tính của chân tính gắn liền với thời gian = có thể dừng lại hay quay về Đế Lai, hoặc nghe được tiếng gọi của Lạc Long Quân ẩn kín. Tại sao con người có khả tính (= tự do) đó, Lĩnh Nam Chích Quái không đưa ra một giải thích nào, nhưng chỉ mô tả những nét đặc trưng của tương quan nầy dựa trên trực giác căn nguyên về chân tính nơi tự thức mà chúng ta đă phân tích ở phần trên.

 

Nét đặc trưng thứ nhất của thời-tại-thế được diễn tả ở câu:   "Lạc Long Quân ở lâu dưới Thủy phủ"

 

 

I-    Thần linh luôn ẩn kín, siêu vit

 

         "Lạc Long Quân ở lâu dưới Thủy phủ"

 

Thần linh nơi con người thường được gọi tên là Vô = như Vô tận, vô đối, vô biên...V́ hiện sinh luôn hàm ngụ sự xa cách Tuyệt đối hay Đạo thường, nên không ai trong cơi nhân thế có thể nhân danh Tuyệt đối, để đồng hóa một cách tuyệt đối ư ḿnh và ư Trời. Ngay cả quyết định vận mệnh của ḿnh do từ ư muốn của chính ḿnh.

 

Trong bài thơ Hữu thể của Parménide, được truyền thống triết học Tây phương xem là bản văn nền tảng khai mở bộ môn tối thượng của sự hiểu biết, chúng ta thấy có hai phần. Phần đầu đại để là một trực giác về cảnh vực ẩn dấu mà gián tiếp tác giả đă gợi lên trong lối văn thi ca; phần thứ hai nói về con người trong vũ trụ c̣n thay đổi. Phần đầu ấy diễn tả thân phận con người đă bước qua được ngưỡng cửa ngày - đêm, nghĩa là đă vượt qua được thời gian đổi thay nơi thân phận con người tại thế. Nơi cơi phi thường ấy mọi cái hiện hữu đều chân thật và luôn măi chân thật, và đặc biệt là trí năng con người xuyên suốt sự thật nầy như không c̣n một sơ sẩy, một giới hạn nào của thân phận tại thế của ḿnh. Ở bản văn Lĩnh Nam Chích Quái như ta đă lược qua, cảm nghiệm về một cảnh vực như thế cũng được gợi lên, nhưng đây chỉ được mô tả như một vết tích của Đại Kư-ức vượt thời gian. Truyền thống triết học Tây phương chuyển cảnh vực của thi ca, thần thánh nầy vào khả năng hiểu biết của lư trí trừu tượng và phổ quát, đồng thời bỏ lửng thời gian gắn bó với thân phận con người tại thế là cảnh vực mà Lạc Long Quân ẩn mặt; truyền thống dựa trên sự chuyển đổi căn cơ nầy vẫn luôn  chi phối Hegel và những triết gia tân thời từng khai thác yếu tố thời gian trong triết học. V́ thế ta chứng kiến quan điểm cho rằng hoặc thời gian là sự biểu lộ của tinh thần đang hoàn thành chính ḿnh trong thiên nhiên bên ngoài (Hegel), hoặc chân tính là chính thời gian, được đồng hóa với biện chứng của thiên nhiên đang hoàn thành chính ḿnh (Marx).

 

Trong Lĩnh Nam Chích Quái, Âu Cơ với cái danh hiệu tượng trưng là "lo lắng"  trong tương quan của thân phận tại thế với Lạc Long Quân, là thời gian luôn thiếu vắng, và cảm thấy cách biệt. Cách biệt nầy, triết gia Jean Brun gọi là sự cách biệt hữu thể học [1].

Sự cách biệt hữu thể học khác sự cách biệt thường nghiệm của thời gian - không gian, của sự hiểu biết sự vật bên ngoài khi hai đối vật nằm riêng lẻ ở hai nơi hoặc hai thời điểm khác nhau. Cách biệt hữu thể học hàm ngụ một tương quan giữa hai "khác biệt" luôn thấy cần gặp gỡ, nhưng không thể đồng hóa. Và sự cách biệt hữu thể học nầy là ấn tích của chân tính nơi thời gian. Nói cách khác thời gian mà Lĩnh Nam Chích Quái ưu tư mô tả chính là thân phận con người, một hữu thể linh ư vạn vật, mà sau nầy Nguyễn Du gọi là "cơi người ta" chứ không phải sự đổi thay của thiên nhiên cây cỏ.

 

 

II-  Hiện sinh thực sự là sự thiếu vắng và bất an

 

Nét đặc trưng thứ hai của tương quan nơi thời gian hay thân phận con người tại thế là cảm thấy bơ vơ và nhớ.

"Mẹ con ở một ḿnh, nhớ về Bắc quốc

liền đi lên biên cảnh"

 

Hiện tại và cảnh giới trước mắt được cảm nhận như vùng đất xa lạ. Con người tại thế được các nền văn hóa nhân loại diễn tả là thân phận lưu đày.

 

Nơi văn chương kinh thánh Do Thái, khi lắng nghe được tiếng nói của Thượng Đế th́ cùng lúc khai mở ra ư thức lưu đày của ḿnh. Abraham vừa được gọi th́ được lệnh phải dời đến một nơi xa quê cũ. H́nh ảnh 40 năm trong sa mạc, h́nh ảnh của cuộc đời con người tại thế (số 40 tượng trưng cho thời gian) là một cuộc vượt qua, không trụ lại đấy để an cư nhưng chỉ đóng lều ở tạm.

Oedipe trong bản kịch Hy lạp của Sophocle, mới lọt ḷng đă mang phận lưu đày nơi một miền xa xứ; nơi văn hóa Trung Hoa, Khổng, Lăo đều thấy hiện tại lịch sử là sự suy thóai và nhớ đến thời Nghiêu Thuấn xa xưa; và đặc biệt trong văn chương nhà Phật, hiện sinh là sân khấu của những khổ đau v́ thiếu vắng chân tính. Thánh Augustinô c̣n nói rơ rằng con người được dựng nên để hướng về Thiên Chúa, nhưng hiện sinh là một nỗi thao thức, đầy âu lo v́ Thiên Chúa luôn ẩn mặt. Pascal, Kierkegaard, Jean Brun là những nhà tư tưởng bên lề của truyền thống Tây phương đă đặc biệt mô tả tâm thức khắc khoải nầy của hiện sinh. Đặc biệt Heidegger, thời tính chính của thân phận con người tại thế, được cảm nhận như là một "hữu thể bị tống ra đó" (être jeté) chơi vơi một ḿnh.

Và có cảm thức xao xuyến, cô đơn đó v́ "như đă" mất đi một mối tương giao mà ḿnh như đă sống trước đây tự bao giờ trước khi rơi vào thân phận tại thế. Cái "như là" đó là một cảm thức chung được diễn tả một cách thi ca về một địa đàng trong đoạn đầu sách Sáng Thế của Do Thái, trong văn chương triết học của Platon, và hầu hết các hứng khởi văn chương của các dân tộc. Nên Đại-kư-ức được tôn vinh là nguồn của thần thi trong truyền thống văn hóa Hy lạp.

 

Cảm thức về sự bất tất, hữu hạn của hiện sinh như thế chỉ xuất hiện khi nguồn sinh lực bên trong là nhớ phải được linh hoạt rồi. Nhớ ở trong bản văn Hồng Bàng Thị được minh nhiên nói đến là nhớ cảnh vực tương giao hoàn măn giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ, nơi thời gian của thân phận con người tại thế như chưa xuất hiện. Nhớ v́ khi thời gian xuất hiện th́ Lạc Long Quân vắng bóng. Như thế nhớ không phải là một Kư ức về một sự kiện lịch sử nào đó xảy ra trong thời gian, nhưng nhớ đây là một lối nói về sức sống mở ra với chân tính ẩn dấu, vốn đă có sẵn trong ḿnh.

Và đến đây ta bước vào một nghịch cảnh, hay một thảm kịch thật sự của thân phận con người tại thế: gượng gọi là thảm kịch của "tự do".

Tại sao gọi là gượng gọi như thế, v́ thành ngữ tự do đă được sử dụng và hiểu một cách hồ đồ trong văn chương ngày nay, kể cả văn chương triết học. Hồ đồ hơn nữa khi chúng ta dịch ra nội dung nầy từ văn hóa Tây phương th́ chỉ dựa trên cái ư nghĩa của các bản văn chịu ảnh hưởng của trào lưu triết lư Ánh sáng. Tự do trong ngôn ngữ La-Hy  là được giải phóng khỏi thân phận nô lệ (liber =Affranchi). Nhưng vào thời đại tân kỳ, chữ tự do mang một ư nghĩa hoàn toàn mới: tự do có nghĩa là độc lập, tự ḿnh thiết định nhân cách và quyết định cuộc sống ḿnh theo ư muốn của ḿnh. Thế rồi nội dung nầy được nới rộng để hiểu một cách hồ đồ rằng tự do là làm bất cứ điều ǵ ḿnh thích.

Trong bản văn Hồng Bàng Thị, chúng ta không t́m thấy chữ nầy, và cũng không thấy nội dung tự do như một thái độ hoàn toàn độc lập của một cá nhân đứng riêng lẻ không có tương quan với ai. Nếu dùng chữ tự do theo nghĩa thông dụng nhất ngày nay trong khuôn khổ cá nhân chủ nghĩa, th́ đó chính là một nội dung tiêu cực được gợi lên trong tượng trưng Đế Lai.

Chữ dùng thích hợp cho nội dung của nghịch cảnh nầy nơi thân phận con người tại thế là chữ "có thể" mà lối nói Hán-Việt thường dùng trong văn chương triết học hiện nay là "khả tính" (possiblilité).

Chúng ta nêu lên một nghịch cảnh v́ ở đây diễn tiến của việc mô tả thân phận con người tại thế hay thời tính không nằm trong lối luận chứng nhân quả thông thường của trí năng.

Như đă tŕnh bày, Mẹ con ở một ḿnh, nhớ, th́ hẳn phải t́m Lạc Long Quân. Nhưng thực tế đă không diễn ra như thế. Họ đă tiến về miền Bắc quê hương của Đế Lai. Làm sao giải thích sự kiện nầy, v́ nó phi lư!

Bản văn không dài ḍng đưa ra một lối giải thích nào, ngoài việc đưa ra các sự kiện như sau:

Từ nỗi nhớ căn nguyên về chân tính, con người trước hết có thể lầm lạc. Bản văn nêu lên sự mâu thuẫn nầy liền sau "động từ nhớ".

 

Trái với quan điểm tân thời chịu ảnh hưởng của J. J. Rousseau về tính cách vô tội thuả ban sơ của con người trong thời gian, các nền văn hóa Hy lạp, Do Thái đều ghi nhận cảm thức kỳ lạ nầy: Prométhée, Oedipe dù có thiện chí hay vô t́nh, th́ đều lỗi lầm. Nữ-Oa thay v́ kết hợp với Phục Hy đă đội đá vá Trời một cách điên rồ, vô vọng; trong tư tưởng Thiên Chúa giáo, Adam và Eva là tượng trưng cho tội nguyên tổ, tức là tội gắn liền với thời gian. Đây không phải là một sự giải thích, nhưng một nhận định sự kiện về thân phận con người trước mắt. Sau nầy trong truyện Kiều của Nguyễn Du ta cũng gặp lại lối nói về cái lầm lạc căn nguyên nơi thân phận con người khi Kiều vô cớ gặp nạn và lưu lạc bốn phương.

 

Khả tính lầm lạc đó là khả tính chuyển nỗi nhớ Chân tính ẩn dấu nhằm mở ra các tương quan siêu việt, mở ra với ai khác, thành một động lực đi t́m chính ḿnh. Phương Bắc và Đế Lai là h́nh ảnh của kẻ cô đơn, chỉ biết có ḿnh và cho ḿnh. Tại sao phải gánh lấy khả tính đầy nguy cơ nầy, điều đó như không có nguyên nhân. Bản văn chỉ cho biết rằng khả tính đó có thật. Và sau nầy trong lối nói than thân trách phận ḿnh, như một định mệnh cay nghiệt trước một khả tính mà ḿnh không cất đi được, th́ các nền văn hóa dùng chữ nghiệp để diễn tả gánh nặng ấy. Nên nếu dùng lại chữ tự do, th́ đúng tự do là một gánh nặng của thân phận con người như văn hào Dostoievsky đă nêu lên.

 

Nietzsche đă thấy nơi tư tưởng truyền thống Tây phương quên lăng bi kịch, và Nietzsche cũng đă gợi lên thảm kịch của nhân sinh là nhúng tay "giết Thượng Đế" do chính thân phận làm người của ḿnh. Nhưng mặt khác Nietzsche lại lưu luyến nền tảng siêu h́nh học Tây phương để t́m cách vượt lên bằng cách nói ngược, nghĩa là xây dựng trên cái "không" đối nghịch với cái "có" của truyền thống. Mặt khác "bi kịch" của thân phận con người nơi "khả tính" căn nguyên nầy là hứng khởi cho các bi kịch gia Hy lạp thời tiền Socrate, th́ các bản văn của Nietzsche lại chỉ chú tâm khai thác một trào lưu văn hóa dùng lối diễn tả bi kịch nặng tính cách lịch sử hơn là đào sâu thảm kịch của thân phận con người. Và do đó tự do, nếu không do Nietzsche minh nhiên nêu tên, th́ cũng gián tiếp được diễn tả, là phong thái uy dũng nhất của "siêu nhân": tự do nầy là được phép làm bất cứ điều ǵ có thể làm được theo ư thích của ḿnh!

 

III- Cảm nhận tiếng nói của lương tâm

 

"Hoàng Đế nghe tin lấy làm sợ mới phân binh trấn ngự quan tái; mẹ con không về Bắc được".

 

Có hai nội dung được nêu lên trong câu văn nầy:

- việc làm của Hoàng Đế

- và sự bế tắc của cuộc Bắc du

Hoàng đế là tượng trưng cho Tâm nơi con người, nơi hội tụ của Phục Hy (Trời) và Thần Nông (Đất). Trong quan điểm ngũ hành của văn hóa Trung Hoa, màu vàng (Hoàng) là màu của cung Thổ, nơi chứa các yếu tố khác của tứ hành c̣n lại. Màu vàng cũng là biểu tượng của Trung Cung, là màu của Vua nơi qui hợp các ông Hoàng trong bốn cơi, (bốn tượng trưng cho thời gian). Hoàng đế nêu lên ở đây trên b́nh diện lịch sử của câu truyện là Vua kế tiếp triều đại Thần Nông, tức là yếu tố đă thắng Đế Lai và Đế Du ở Bản tuyền (= Suối Uyên nguyên). H́nh ảnh tượng trưng Hoàng Đế gợi lên Tâm uyên nguyên, ẩn kín của chân tính. Như thế không phải chính khả tính lầm lạc của con người tự giác ngộ, nhưng là chính Chân tính như là một yếu tố khác chận đứng sự lầm lạc của con người.

 

Nietzsche nghĩ rằng nếu cái "có" của hữu thể học của truyền thống là vu vơ, th́ quay ngược "có" thành "không" có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu "có" đó đă vu vơ, th́ đối nghịch của nó là không, trên một b́nh diện khả tính lầm lạc, cũng không thoát ra khỏi ṿng luẩn quẩn. Nhà Phật và Trang - Lăo đă khai thác rất tường tận về ṿng luẩn quẩn có - không nầy, và hé lộ cho thấy Đạo và chân tính vượt lên trên cảnh vực nhân vi ấy. Nguyễn Du đă mô tả rằng Kiều cùng đường phải trầm ḿnh trên sông Tiền Đường để được Giác Duyên cứu thoát. Giác Duyên là gặp một cảnh giới khác, bất ngờ đến "độ".

 

Hoàng Đế chấn cửa, tức là khai mở cho thấy một giới hạn không vượt qua được. Heidegger sau nầy, có lẽ đă khai thác nội dung của sách Sáng Thế, nêu lên giới hạn nầy như là ư thức về sự chết nơi con người. Sự bất tương hợp giữa con đường mù quáng t́m ḿnh một cách tuyệt đối nơi thời gian sẽ hụt chân trước ư thức về sự hữu hạn phi lư, không cưỡng được của sự chết của ḿnh. Đây không phải là một sự đe dọa của một tác tố ngọai lai nào nhằm lường gạt bước đi của nhân loại, đây là một thực tại gắn liền với thân phận của mỗi một người. Nhưng ư thức về sự chết của ḿnh như một giới hạn chỉ là một nội dung mà h́nh ảnh Hoàng Đế tượng trưng. Hiện sinh c̣n cảm nghiệm những hàng rào ngăn cản khác của Hoàng Đế hay tiếng nói tự lương tâm của ḿnh. Và tiếng nói đó không phải chỉ phát ra sau cuộc phiêu lưu lầm lạc, qua những t́nh cảm hối tiếc, thất vọng, thấy lỗi lầm..., nhưng cảnh tỉnh hiện sinh trường kỳ, trước cả hành động của ḿnh. Và đó là một mệnh lệnh "không được phép làm". Mệnh lệnh của lương tri đó là một sự biểu lộ của tương quan của hiện sinh của ḿnh và Chân tính, tương quan giữa Trời ẩn kín và ḷng ḿnh.

"Mẹ con không về Bắc được" như thế không chỉ là một sự kiện xảy ra trong lịch sử để xác minh hậu thiên về sự lầm lạc phát xuất từ một khả tính của hiện sinh, nhưng c̣n là phán quyết tiên thiên đồng thời xuất hiện với khả tính lầm lạc nầy.

 

Cũng v́ thế Héraclite đă diễn tả hiện sinh con người tại thế như là một cuộc chiến không ngừng (Polemos); cuộc chiến mà Nguyễn Du trong truyện Kiều, gọi là sự xung khắc giữa Tài và Mệnh, Trời Xanh và Má Hồng.

 

Nhưng nếu khả tính của hữu thể tại thế, hay c̣n gọi là thời tính của con người là nghiệp lầm lạc, có thể chuyển nỗi nhớ chân tính tức là tương quan "linh ư vạn vật", mở ra với Đất - Trời - Người, thành đà năng lực cho cuộc phiêu lưu về Bắc phương của một Đế Lai chấp ngă, cô độc, mà nhà Phật gọi là Karma, Đạo Lăo gọi là "Làm" trong thành ngữ nhân vi, th́ hữu thể tại thế là khả tính lắng nghe âm vọng của chân tính, gọi là Đại-kư-ức. Bản văn Hồng Bàng Thị diễn tả thế nầy:

"Mẹ con không về Bắc được, đêm ngày gọi Long Quân".

 


 

[1] Xem Jean Brun, Les conquêtes de l'homme et la séparation ontologique, PUF, Paris, 1961.