Tường Thuật
Tuần Lễ Xă Hội - Tháng 8/1997
Đạo lư: Nền Tảng Phục Hoạt
và Canh Tân Đất Nước

(31.07.1997 - 02.08.1997)

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ

1963 Orsonnens, Suisse. Tel: (0041)-26-653-1960
2B Rue de La Bruche, 67116 Reichstett, France. Tel: (0033)-3-8820-5822


 

TUẦN LỄ XĂ HỘI THÁNG 8 NĂM 1997


ĐẠO LƯ: NỀN TẢNG PHỤC HOẠT VÀ CANH TÂN ĐẤT NƯỚC

 

Tin từ Thụy Sĩ. Tuần Lễ Xă Hội Lần Thứ Nhất do Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ tổ chức đă diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8, 1997 tại tu viện Xitô, Orsonnens, Thụy Sĩ.

Tuần Lễ Xă Hội Lần Thứ Nhất quy tụ trên một trăm hội thảo viên người Việt hải ngoại thuộc nhiều thành phần tôn giáo, đoàn thể chính trị, văn hóa và nghề nghiệp khác nhau đến từ nhiều quốc gia: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Áo, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Ḥa Lan, Ư, Nhật, Đài Loan, Bỉ, Canada, và Thụy Sĩ.

Chủ đề của Tuần Lễ Xă Hội năm nay là: "Đạo Lư: Nền Tảng Phục Hoạt và Canh Tân Đất Nước." Trong diễn văn chào mừng của đại diện Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ, ông Nguyễn Đăng Trúc đă phát biểu:

"Sức mạnh tập hợp chúng ta là ánh sáng dẫn đường từ Đạo Tâm, mà mọi người đều nhận được ánh dọi trong ḿnh; ngôn ngữ ngày nay gọi là Thiện Chí. V́ tiền cảm rằng không ai, không đoàn thể nào mà chúng ta đại diện là sở hữu độc quyền Đạo Tâm nầy, nên chúng ta tin rằng Tuần Lễ Xă Hội lần đầu tiên nầy chắc chắn sẽ thể hiện tinh thần tương thân, tương kính, trong một bầu khí trao đổi, đối thoại tích cực, xây dựng và chân thành."

Các bài tham luận được phát biểu bởi những nhân sĩ có thẩm quyền trong các lănh vực chuyên môn như tôn giáo, xă hội, kinh tế, chính trị, văn học, nghệ thuật, lịch sử, môi sinh... Nhưng tất cả đều quy về một điểm gặp gỡ chung là niềm xác tín vào vai tṛ của Đạo Lư, gắn liền với phẩm giá con người, là nền tảng cho mọi nổ lực canh tân.

Tám đề tài chính đă dược khai triển bởi các thuyết tŕnh viên:

 

1 - Nhu Cầu Đạo Lư trong Thế Giới Ngày Nay, do Đức Ông Trần Văn Hoài, Giám đốc VP Trung Ương Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ VN Hải Ngoại, Roma.


2 - Đạo Lư và Tự Do, do Lm. Phan Đ́nh Cho, Gs. nguyên Khoa trưởng Phân Khoa Tôn giáo học thuộc Catholic University of America, Hoa Kỳ.


3 - Đạo Lư trong Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc, do Gs. Vơ Văn Ái, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Quốc Tế Các Tổ Chức Nhân Quyền (F.I.D.H.), Pháp.


4 - Nguyễn Trường Tộ: Người Công Dân Nhập Cuộc, do Gs. Lê Hữu Mục, Canada.


5 - Đạo Lư và Chính trị, do Ts. Nguyễn Văn Trần, Pháp.


6 - Kinh Tế Thị Trường trong Chế Độ Việt Nam Hiện Nay, do Gs. Vũ Mộng Lan, Pháp.


7 - Đề Nghị Một Hướng Đi Kinh Tế cho Việt Nam, do Gs. Đỗ Quư Toàn, Hoa Kỳ.


8 - Sự Sống trong Một Nền Văn Minh T́nh Thương, do Bs. Nguyễn Đ́nh Lư, Ủy Viên BTV. Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, Hoa Kỳ.

 

Ngoài các bài thuyết tŕnh, c̣n có phần phát biểu của các tham luận viên thuộc nhiều lănh vực chuyên môn:

 

- Đạo Lư trong Ngôn Ngữ Việt Nam, do Ts. Hồng Kim Linh, Nhật Bản.


- Vai Tṛ Tối Quan Trọng của Giáo Dục, do Ls. Nguyễn Hữu Doăn, Anh Quốc.


- Nhân Phẩm Phụ Nữ Việt Nam Ngày Nay, do Gs. Nguyễn Thị Hoàng, Pháp.


- Nguyễn Trường Tộ, Vấn Đề Nhân Trị và Pháp Trị, do Lm. Hà Văn Minh, Đức.


- Nguyễn Trường Tộ: Một Người Anh và Một Bài Học, do Gs. Nguyễn Văn Thành và Ông Trần Ngọc Báu, Thụy Sĩ.


- Vấn Đề Môi Sinh trong Hoàn Cảnh Việt Nam Hôm Nay, do Gs. Thái Công Tụng, Canada.


- Điện Ảnh và Đạo Đức Xă Hội, do Đạo diễn Thân Trọng Kỳ, Hoa Kỳ.


- Người Trẻ Việt Nam trước Công Cuộc Canh Tân Xă Hội, do Ông Nguyễn Gia Quốc, Đức.

 

Tuần Lể Xă Hội cũng tiếp nhận nhiều bài tham luận khác của nhiều nhân sĩ, nhưng v́ lư do bất khả kháng không thể đến tham dự được, hoặc v́ thời lượng hội thảo eo hẹp, đă không thể phát biểu trước hội nghị:

 

- Dự Án Thành Lập Đại Học Việt Nam Hải Ngoại, do Gs. Trần Văn Đoàn, Đài Loan.


- Dự Án Thành Lập "Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục Việt Nam Hải Ngoại", do Gs. Vơ Long Tê, Canada.


- Tuyên Ngôn Dân Quyền cho Việt Nam, do Ls. Nguyễn Hữu Thống, Hoa Kỳ.


- Phát Triển Xă Hội theo Thông Điệp "Centesimus Annus" của ĐGH. Gioan Phaolô II, do Ts. Nguyễn Học Tập, Ư.


- Vai Tṛ Truyền Thông Tân Kỳ trong Việc Phát Triển Văn Hóa, do Kỹ sư Đỗ Như Điện, Hoa Kỳ.


- Nguyễn Trường Tộ và Nghĩa Vụ Làm Dân, do Ông Nguyễn Văn Đang, Ḥa Lan.


- Đức Tin và Khoa Học, do Gs. Lê Văn Măo, Canada.


- Tương Lai Xă Hội Việt Nam Sẽ Đi Về Đâu? do Ông Nguyễn Minh Châu, Na Uy.

 

Các bài thuyết tŕnh và tham luận trên sẽ được Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ ấn hành và phổ biến nay mai. Kết quả cụ thể gặt hái được trong Tuần Lễ Xă Hội là sự gặp gỡ đầy t́nh nghĩa đồng bào giữa những kẻ thiện chí, vượt lên trên những khác biệt tôn giáo, chính kiến... "Đây là chứng tá cụ thể để chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng sứ điệp T́nh Thương sẽ sớm được tiếp nhận trong cộng đồng dân tộc chúng ta."