Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ

13 G rue de l'Ill - 67116 Reichstett - France
Tel. 00 33 388 20 5822 - Fax. 00 33 388 20 13 34

 

ĐẠI HỌC HÈ - KHÓA IV.1999

(01.08.1999 - 08.08.1999) 

Khóa IV có 100 tham dự viên đến từ 15 quốc gia. Nội dung tiếp nối học tŕnh các khóa trước, với bảy bộ môn: Việt Hoá, Việt Sử, Việt Địa, Việt Văn, Việt Nghệ, Phát triển nhân cách và phục vụ cộng đồng, Tôn giáo và cứu cánh cuộc sống.

 

Sư huynh Trần Công Lao (Ư), niên trưởng TT. Nguyễn Trường Tộ, đă khai khoá với diễn văn: Bảo tồn và phát huy văn hoá Việt tộc.

Tiếp đó, Giáo sư Hồng Kim Linh (Pháp) hướng dẫn đề tài Ngôn Ngữ và Dân tộc - Đi t́m nét triết văn trong tiếng Việt. Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc (Pháp) bổ sung phần văn hóa tư tưởng với đề tài Ư nghĩa văn hóa của câu truyện Bánh dày bánh chưng.

Ngày thứ hai, buổi sáng Giáo sư Thái Công Tụng (Canada) hướng dẫn phần địa lư : Đất nước và con người Miền nam Việt Nam. Buổi chiều là phần lịch sử việt nam hiện đại của Giáo sư Phạm Hồng Lam (Đức) :Việt Nam thế kỷ 20 - Những biến cố lịch sử quan trọng.

Ngày thứ ba, hai Giáo sư Lê Hữu Mục (Canada)và Lê Quang Thông (Đức) lược dẫn vào Bối cảnh lịch sử văn học Việt Nam - Giai đoạn Tự Lực Văn Đoàn ra đời và hoạt động.

Ngày thứ tư, Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc và Phạm Hồng Lam chia sẻ bộ môn Phát triển nhân cách và phục vụ cộng đồng với đề tài Trưởng thành và Trách nhiệm. Buổi chiều có cuộc thảo luận chung về Những thách đố của cuộc sống gia đ́nh và sinh hoạt cộng đồng, do Giáo sư Đoàn Xuân Kiên (Anh), cựu thẩm phán Trần Đức Lai (Pháp) và trưởng Hướng đạo Nguyễn Đức Chung (Anh) điều hợp.

Ngày thứ năm, buổi sáng sinh viên tham dự sinh hoạt của tuần lễ Xă hội kỳ II với các vị đại diện các Tôn giáo và Đoàn thể Việt Nam Hải-ngoại, do Trung tâm Văn-hóa Nguyễn Trường Tộ tổ chức cũng trong khuôn viên Maison de l'Asnée, với chủ đề: Nhân-quyền, điểm hẹn của văn minh cho Việt Nam bước vào thế kỷ 21. Buổi chiều có các giáo tŕnh về Tranh lụa Việt-Nam, do Giáo sư hoạ sĩ Thái Hạc Oanh (Pháp) và vơ thuật Tai Chi do giáo sư Trần Đức Lai (Pháp) hướng dẫn.

Sáng ngày cuối, Giáo sư Trần Quang Hải hướng dẫn về Nhạc dân gian Việt Nam với sự hỗ trợ của Nghệ sĩ Bạch Yến. Buổi chiều là phần chia sẻ về Kinh nghiệm cuộc sống Tôn giáo, qua điều hợp của Linh Mục Bùi Phạm Tráng (Bỉ) và Linh Mục Nguyễn Thế Quang (Anh).

Tối thứ bảy 07.08.99, lồng trong đêm văn nghệ kết khoá hào hứng là Lễ phát Chứng Nhận long trọng cho các học viên.

Hiện diện trong buổi lễ này có các vị lănh đạo tôn giáo, các giáo sư và nhân sĩ trong cộng đồng Việt Nam Hải ngoại. Họ tham dự để chứng kiến những nỗ lực và thành quả của bốn năm cố gắng đèn sách của thế hệ trẻ Việt Nam Hải ngoại. Trong số các quan khách và Giáo sư, nhân sĩ có Thượng Tọa Thích Minh Tuyền, Kỹ sư Lê Công Đa (Tổng vụ Cư sĩ Phật-giáo tại Hoa Kỳ), Mục sư Huỳnh Văn Công, Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh, Linh Mục Bùi Trần Thuấn, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, Tiến sĩ Nguyễn Học Tập, Giáo sư Lê Hữu Mục, Tiến sĩ Trần Quang Hải, Tiến sĩ Âu Dương Thệ, Bác sĩ Nguyễn Phú Thứ, Tiến sĩ Phan Văn Song, Giáo sư Hồ Văn Thái, Tiến sĩ Trần Thanh Hoài, Kỹ sư Phạm Anh Dũng, Nghệ sĩ Bạch Yến, Họa sĩ Thái Học Oanh ...

Kết thúc buổi lễ, toàn thể Hội trường trang nghiêm đứng lên nghe vị đại diện các tham dự viên Tuần-lễ Xă-hội kỳ II long trọng tuyên đọc bản Sứ-điệp Nhân-quyền gởi đồng bào Việt Nam (xem Bản tin TLXH).

 

 

 

 

Tường Thuật
Tuần Lễ Xă Hội Ḱ II - Tháng 8/1999


Nhân-quyền: Điểm hẹn văn-minh
cho Việt-Nam bước vào thế-kỉ XXI

 

(5.08.1997 - 08.08.1997)

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ

13 G rue de l'Ill - 67116 Reichstett, France
Tel. 0033 3 88205822 - Fax. 0033 3 88201334
e-mail: dinhuong@aol.com


 

Tuần-lễ xă-hội ḱ II
"Nhân-quyền: Điểm hẹn văn-minh cho Việt-Nam bước vào thế-kỉ XXI"

 

Nancy, Pháp: Tuần-lễ xă-hội lần thứ II do TT. Nguyễn Trường Tộ tổ-chức đă khai-diễn từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 8 năm 1999 tại Maison de l'Asnée tỉnh Nancy, Pháp.

Cuộc Hội-luận được khai-mạc với diễn-văn của Hoà-thượng Thích Minh Tâm (Giáo-hội Phật-giáo Việt-nam Thống-nhất tại Âu-châu, Chùa Khánh Anh, Pháp) và đă quy-tụ gần một trăm tham-dự-viên đến từ các nước Anh, Bỉ, Canada, Đan-Mạch, Đức, Hoà-Lan, Hoa-Ḱ, Lục-Xâm-Bảo, Na-Uy, Pháp, Thuỵ-Điển, Thuỵ-Sĩ và Ư.

Với chủ-đề : "Nhân-quyền, điểm hẹn văn-minh cho Việt-Nam bước vào thế-kỉ XXI" TT Nguyễn Trường Tộ và các cá-nhân, tổ-chức tham-dự muốn tôn vinh Nhân-quyền như là một đích-điểm văn-minh của cuộc sống và đề-nghị nó làm chương-tŕnh sinh-hoạt cụ-thể cho các cộng-đồng việt-nam trong và ngoài nước.

 

Có 6 đề-tài chính được tŕnh-bày và thảo-luận:

 

1. Tiến-tŕnh h́nh-thành và phát-triển của phong-trào cổ-vơ Nhân-quyền (Tiến-sĩ Âu Dương Thệ (Hiệp-hội Dân-chủ và Phát-triển Việt-Nam, Đức)


2. Nhân-quyền trong thế-giới ngày nay (Linh-mục Bùi Trần Thuấn, Đức)


3. Nhân-quyền trong tư-tưởng việt-nam (Giáo-sư Nguyễn Đăng Trúc thuộc TT. Nguyễn Trường Tộ và Giáo-sư Lê Hữu Mục, tập-san Vietnamologica, Canada)


4. Nhân-quyền trong tư-tưởng Phật-giáo (Thượng-toạ Thích Minh Tuyên thuộc Giáo-hội Phật-giáo Việt-nam Thống-nhất tại Hải-ngoại, Hoa-Ḱ)


5. Nhân-quyền trong học-thuyết xă-hội công-giáo (Tiến-sĩ Nguyễn Học Tập, Phong trào Giáo-dân Việt-Nam Hải-ngoại, Ư)


6. Cổ-vơ Nhân-quyền trong bối-cảnh Việt-Nam ngày nay (Tiến-sĩ Nguyễn Văn Trần thuộc Phong-trào Thống-nhất Dân-tộc và Xây-dựng Dân-chủ cho Việt-Nam, Pháp).

 

Bên cạnh phần thảo-luận nhóm về các đề-tài thuyết-tŕnh, c̣n có tham-luận của

 

- Kĩ-sư Lê Công Đa (Tổng-hội Cư-sĩ Việt-nam, Hoa-Ḱ)
- Tiến-sĩ Nguyễn Hữu Hoạt (Báo Dân-Quyền, Hoa-Ḱ)
- Giáo-sư Trần Đức Lai (Pháp)
- Kĩ-sư Phạm Anh Dũng (Pháp)
- Mục-sư Huỳnh Văn Công (Hoà-Lan)
- Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh (Ban Đạo-sử Âu-châu, Cao-Đài, Pháp)
- Giáo-sư Đoàn Xuân Kiên (Anh)
- Tiến-sĩ Trần Thanh Hải (Trung-tâm Văn-hoá Xă-hội Vidi, Đức)
- Giáo-sư Trần Hữu Hải (Đức)
- Ông Đinh Xuân Minh ((Hội Phụ-túc Liên-đới Sinh-viên Đức Việt, Đức)

 

Các bài thuyết-tŕnh và một số tham-luận đă được in trước để làm tài-liệu làm việc cho các tham-dự-viên. Trong tương-lai các bài thuyết-tŕnh, tham-luận và kết-quả thảo-luận sẽ được Trung-tâm Nguyễn Trường Tộ ấn-hành thành một tập đầy đủ.

Kết-quả của hai ngày tích-cực làm việc trong tinh-thần hoà-ái và cùng chia-sẻ thao-thức chung về đất nước là Sứ-điệp Nhân-quyền gởi đồng- bào Việt-Nam sau đây:

 

Sứ-điệp nhân-quyền gởi đồng-bào Việt-Nam

 

o những ngày cuối của ngàn năm thứ hai chuẩn-bị bước vào ngàn năm thứ ba

Chúng tôi
những người kí tên dưới đây với tư-cách cá-nhân và đại-diện các tổ-chức, đoàn-thể, tôn-giáo sinh-hoạt trong cộng-đồng người Việt-Nam hải-ngoại,

Xác tín rằng
Nhân-phẩm là một giá-trị tối-thượng và phổ-quát,
Cổ-vơ và thực-thi nhân-quyền là chuẩn-mực để xây-dựng nền-tảng đạo-lí, hướng-dẫn và điều- hành sinh-hoạt xă-hội cũng như đánh-giá các hành-vi cá-nhân và công-quyền;

Nhận thấy rằng
Nửa thế-kỉ qua Bản Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-quyền đă là ngọn đuốc soi đường cho văn-minh nhân-loại,
Phần lớn các quốc-gia trên thế-giới đang nỗ-lục cổ-vơ Nhân-quyền, từng bước thăng-tiến các chiều-kích phát-triển của nhân-phẩm,
Tiếc thay, ánh-sáng văn-minh dựa trên nhân-phẩm và cổ-vơ Nhân-quyền đă chưa rọi chiếu trên đất-nước Việt-Nam hôm nay;

V́ thế
Ư-thức nghĩa-vụ và quyền tham-gia vào đời-sống cộng-đồng dân-tộc của ḿnh,
Tiếp-nối truyền-thống nhân-đạo việt-nam,
Dưạ vào tầm quan-trọng của thời-điểm đặc-biệt mà các chính-phủ, các tổ-chức quốc-tế, các tổ-chức phi-chính-phủ, các tôn-giáo trên thế-giới lưu tâm để cổ-súy xá-giải;

Lên tiếng rằng

1. Những công-dân việt-nam bị quản-chế, bắt-bớ, tù-đày chỉ v́ thực-thi các quyền làm người của ḿnh phải được trả tự-do tức-khắc, đặc-biệt trong dịp đầu năm 2000,

2. Các điều khoản trong hiến-pháp Cộng-hoà xă-hội Chủ-nghĩa Việt-nam hiện nay đi ngược với quyền tham-gia của mọi người dân, của các đoàn thể, tổ-chức khác nhau vào đời-sống cộng-đồng dân-tộc phải được cắt bỏ;

Và tự-nguyện rằng
Sẵn-sàng làm việc, sát-cánh cùng đồng-bào trong nước và các tổ-chức dân-chủ để vận-động cho một nước Việt-Nam tự-do, dân-chủ, và Nhân-quyền được bảo-đảm, tôn-trọng.

Làm tại Nancy ngày 07 tháng 08 năm 1999

 


 

Danh-sách những cá-nhân và đại-diện đoàn-thể, tổ-chức, tôn-giáo đă kí vào Sứ-điệp Nhân-quyền gởi đồng-bào Việt-Nam

 

Giáo-sư Vũ Quốc Thúc (Pháp) - Cựu Trung-tướng Trần Văn Trung (Pháp) - Bà Lê Thanh (Cộng-đồng Việt-Nam Hải-ngoại, Khu-vực Âu-châu, Pháp) - Linh-mục Bùi Thượng Lưu (Báo Dân Chúa Âu-châu, Đức) - Bác-sĩ Trần Huê (Đức) - Bác-sĩ Hồ Văn Châm (Canada) - Tiến-sĩ Trần Quang Hải (Pháp) - Thượng-toạ Thích Minh Tuyên (Vụ-trưởng Vụ Cư-sĩ, GHPGVNTNHN, Hoa Ḱ) - Hoà-thượng Thích Minh Tâm (Chủ-tịch Hội-đồng điều-hành GHPGVNTN-ÂC, Pháp) - Tiến-sĩ Lê Đ́nh Cai (Hoa-Ḱ) - Tiến-sĩ Nguyễn Quang Khoa (Hoa-Ḱ) - Ô. Chu Tấn Trần Đức Huỳnh (Hoa-Ḱ) - ÔB. Trần Trí Thức (đại-diện Cộng-đoàn Người-việt Tị-nạn tại Strasbourg, Pháp) - Bác-sĩ Đỗ Minh Giả (Phong-trào Giáo-dân Việt-nam Hải-ngoại, Cơ-sở Toulouse, Pháp) - Tiến-sĩ Nguyễn Học Tập (PTGDVNHN, Ư) - Bác-sĩ Nguyễn Phú Thứ (Pháp) - ÔB. Giáo-sư Trần Hữu Hải (Đức) - Tiến-sĩ Nguyễn Văn Trần (PTTNDT&XĐCCVN, Pháp) - Tiến-sĩ Âu Dương Thệ (Hiệp-hội Dân-chủ & Phát-triển Việt-Nam, Đức) - Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh (Cao-Đài Âu-châu, Pháp) - Ô. Nguyễn Văn Bé (PTGDVNHN, Cơ-sở Na-Uy) - Ô. Đỗ Văn Bùi ((PTGDVNHN, Cơ-sở Hoà-Lan) - ÔB. Mục-sư Huỳnh Văn Công (Hoà-Lan) - Ô. Nguyễn Đức Chung ((PTGDVNHN, Cơ-sở Anh) - Thi-sĩ Thái Hạc Oanh (Pháp) - Kĩ-sư Lê Công Đa (TTK Vụ Cu-sĩ, GHPGVNTN, Hoa-Ḱ) - Kĩ-sư Phạm Anh Dũng (Pháp) - Gs. Đoàn Xuân Kiên (Anh) - Ô. Trần Việt Khoái (PTGDVNHN Cơ-sở Đan-Mạch) - Ô. Trần Đ́nh Lư (Đức) - Cựu Thẩm-phán Trần Đức Lai (Pháp) - Giáo-sư Lê Hữu Mục (Vietnamologica, Canada) - Ô. Phùng Hoàng Minh (PTGDVNHN, Bỉ) - Linh-mục Bùi Trần Thuấn (Đức) - Ô. Lê Văn Tánh (PTGDVNHN, Hoà-Lan) - Ô. Phạm Hồng-Lam (PTGDVNHN, Đức) - Linh-mục Bùi Phạm Tráng (Bỉ) - ÔB. Lê Văn Yên (PTGDVNHN, Cơ-sở Đức) - ÔB. Giáo-sư Nguyễn Đăng Trúc (Trung-tâm Nguyễn Trường Tộ, Pháp) - Ô. Hồ Văn Thái (Đức) - ÔB. Nguyễn Duy Nương (PTGDVNHN, Đức) - Ô. Đinh Xuân Minh (Hội Phụ-túc Liên-đới Sinh-viên Đức Việt, Đức) - ÔB. Tiến-sĩ Nguyễn Hữu Hoạt (Báo Dân-Quyền, Hoa-Ḱ) - Cô Phạm Thị Tuyết-Lan (PTGDVNHN, Đức) - Ô. Phạm Huy Hùng (Đức) - Linh-mục Lê Quốc Tuấn (Thuỵ-Sĩ) - Bà Nguyễn Phước Như Mai (Ư) - Tiến-sĩ Trần Thanh Hải (Trung-tâm VIDI, Đức) - Tiến-sĩ Phan Văn Song (Đức) - Cô Nguyễn Vân Long (Na-Uy) - Cô Lâm Chi Thiên Lư (Đức) - Linh-mục Nguyễn Thế Quang (Anh) - Ô. Đỗ Lợi (Anh) - Ô. Ngô Tâm Linh (Đức) - Cô Nguyễn Kim B́nh (Đức) - Ô. Phùng Trọng Kiệt (Bỉ) - Ô. Nguyễn Long Thi (Bỉ) - Ô. Nguyễn Tấn Sĩ (Ư) - Ô. Trần Thanh Tú (Đức) - Cô Trịnh Thuỳ Mai (Thụy-Điển) - Cô Nguyễn Hằng (Luxembourg) - Ô. Nguyễn bá Lệ (Anh) - Ô. Hoàng Đức Độ (Đan-Mạch) - Ô. Nguyễn Văn Nân (Đan-Mạch) - Ô. Nguyễn Công Tŕnh (Đan-Mạch) - ÔB. Lê Quang Thông (Đức) - Bác-sĩ Trần Minh Tùng (Hoa-Ḱ) - Luật-sư Nguyễn Hữu Thống (Hoa-Ḱ) - Ô. Nguyễn Đăng Đề (PTGDVNHN, Cơ-sở Ohio, Hoa-Ḱ) - Ô. Trần Ngọc Hoài (Hoa-Ḱ) - Ô. Nguyễn bá Tùng (PTGDVNHN, Hoa-Ḱ) - Ô. Nguyễn Văn Thuận (Pháp) - Ô. Trần Xuân Thời (Chủ-tịch Cộng-đồng Việt-Nam, Hoa-Ḱ).