Trung Tâm  Nguyễn-Trường-Tộ

13 g rue de l’ILL  F- 67116 Reichstett, France

Tel 0033 3 88205822 E-Mail  trucdang@evc.net

 

 

Tuần lễ Xă Hội Kỳ V

Từ ngày 07 đến ngày 10

Tháng 8/ 2003

 

Tại trung tâm sinh hoạt Violau

gần Augsburg và Muenchen

Đức

 

 

 

 

 

Chủ đề

Sinh Hoạt Cộng Đồng

 

I- Chương tŕnh

 

Nhận định khách quan thực trạng của cộng đồng người Việt hải ngoại và định hướng tương lai :

-         Sau giai đoạn định cư, đă đến lúc cần suy nghĩ đến giai đoạn phát triển hay chưa?

-         Thực trạng : nhu cầu nhận định khách quan, thiết thực và trách nhiệm ; nhu cầu trao đổi và hợp tác tích cực với xă hội và các cộng đồng địa phương... để hội nhập với trào lưu dân chủ của xă hội chung quanh và các thế hệ trẻ.

-         Những vấn đề liên quan đến mối căng thẳng giữa nếp sống văn hóa đạo đức truyền thống, t́nh nghĩa và bổn phận trong gia đ́nh Việt-Nam, và nếp sống văn minh cá nhân Tây Phương mà giới trẻ đă tiếp nhận .

-         Những lư do nào biện minh cho sự tồn tại của các sinh hoạt cộng đồng VNHN ? Nếu các sinh hoạt cộng đồng ấy cần tồn tại, th́ cần có những canh tân cải cách nào : tinh thần, nhân sự, đường hướng và kỷ thuật tổ chức?

-         Chúng ta sẽ nghe được những nhà chuyên môn tŕnh bày với chúng ta những đề tài liên quan đến chủ đề thảo luận.

-         Chúng ta có cơ hội ôn lại với nhau những kỷ niệm êm đẹp, chia sẻ những ư tư và dự kiến cho tương lai cộng đồng, trao đổi những thao thức của mỗi người, mỗi nhóm trong t́nh thân hữu.

-         Chúng ta có một cuối tuần nghỉ hè thoải mái với gia đ́nh, bên cạnh những sinh hoạt du ngoạn, văn nghệ đầy t́nh quê hương.

 

II- Địa điểm và điều kiện ghi danh

a/  TLXH sẽ tổ chức tại Trung Tâm

Bruder-Klaus-Heim

St. Michael Strasse 15
D-86450 Violau – Altenmünster


Tel. 0049-8295-1097
Fax 0049-8295-499
e-mail:
082951097@t-online.de

www.Bruder-Klaus-Heim.de

 

Một địa điểm sinh hoạt văn hóa của giáo phận Augsbourg. Các pḥng ốc ăn ở và sinh hoạt cũng như khung cảnh chung quanh rất lư tưởng. Trung Tâm có sân để đá banh, bóng bàn để thi đấu, hồ bơi nước ấm để tắm, hồ để bơi thuyền, vườn cây, các loại gia súc, sân nghỉ và nướng bánh...

 

b/ Ghi danh :

 

·        Lệ phí :

 

-   Ăn ở từ chiêéu thứ năm  đến chủ nhât (7-10 tháng 8) cho tuần lễ xă hội : 90 EURO

-       Khi ghi danh xin ứng 50 Euro (TLXH)

-       Những người ở gần có thể đến tham gia, không dùng bửa hoặc không ngủ lại, trong trường hợp đó xin chỉ ghi danh và đóng lệ phí là 10 EURO

-       Nếu chỉ dùng cơm một hai bửa hoạc ngủ lại một đêm th́ mỗi bữa xin đóng  EURO, và ăn ngủ trọn mỗi ngày đêm xin đóng 30 EURO ( khi ghi danh xin ghi rơ)

 

·        Ghi danh : Tại Văn Pḥng của Hội TT Nguyễn-Trường-Tộ ở Reichstett, France

  

Hoặc ở Đức có thể ghi danh tại địa chỉ

 

Ông  Phạm  Hồng  Lam 

 38   Blériot Str       86159    Augsburg.

Tél 0821  595723   Email   phamhong@vietchi.de

 

Phiếu Ghi Danh

 

      Tên__________________________________

Sinh ngày____________________________       Tại_________________________________

      Địa chỉ______________________________

            __________________________________

_______________________________    Điện   thoại___________________________

      Email ______________________________

      Ghi danh tham gia Tuần Lễ Xă Hội và đóng   trước lệ phí ghi danh 50  Euro ,hoặc 10 Euro

(Có thể ghi danh nhiều người trên một phiếu ghi danh)    

 

 

  

 Ngày     Tháng      Năm    2003 

       Kư  tên