Liên lạc Nhân Văn

Đại Học Nhân Văn. Tập San Nghiên Cưu Nghị Luận Định Hướng. Đại Học Hè & Tuần Lễ Xă Hội

LIÊN LẠC NHÂN VĂN

Diễn đàn văn hóa

 

 Liên Lạc Nhăn Văn 1      tháng  12 / 2000

 

a- Điều lệ TT Nguyễn-Trường-Tộ

b- Statuts de l’Association Convergence

 

Liên Lạc Nhăn Văn 2      tháng  2 / 2001

 

a- Giới thiệu các tác phẩm của hội viên

b- Dân Ca Việt Nam  TS Trần Quang Hải, Pháp

 

Liên Lạc Nhăn Văn 3      tháng  9 / 2001

 

a-      Giới thiệu sách mới

b-     Vấn đề Người trí thừc VN  Nguyễn Vy Khanh, Canada

c-      HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DẠY VÀ HỌC TIẾNG VIỆT TẠI HẢI NGOẠI, Xuyến Như, Drachten (Hoà Lan)

 

Liên Lạc Nhăn Văn 4      tháng  11 &12 / 2001

 

a-      Chúc mừng các tân tiến sĩ

b-     Ba nhà phân tâm tiên phong  Nguyễn Văn Thành, Thụy sĩ

c-      Bàn về sự «ưu việt» của Tây Phương UMBERTO ECO , Nguyễn Chính Kết phỏng dịch

d-     Giới thiệu sách mới

 

Liên Lạc Nhăn Văn 5      tháng  1 & 2 / 2002

 

a-      Poèmes de Hoài Việt, Pháp

b-     Tưởng niệm Cha Viện Trưởng Viện Đại Học Đà Lạt : Đức Ông Simôn Nguyễn Văn Lập (1911-2001) Nguyễn Lư Tưởng, Hoa Kỳ

c-      Cha Nguyễn Văn Lập (1911 - 2001) GS Lê Hữu Mục, Canada

d-     Về GS Bửu Cầm  TS Lê Đ́nh Cai , Hoa Kỳ

e-      Giới thiệu sách mới

 

Liên Lạc Nhăn Văn 6      tháng  3 & 4 / 2002

 

a-      Le Viet-Nam et ses frontières TS Bửu Sao, Hoa Kỳ

b-     TỰ  NGUYỆN NHƯỢNG ĐẤT CHO TÀU :TỘI PHẢN QUỐC, Nguyễn Văn Trần, Pháp

c-      NHỮNG HẠT NGỌC CHO CON, Nguyễn Văn Thành, Thụy sĩ

d-     Đọc Tác Phẩm: "Nguyễn Trăi (1380-1442), Một   Tấm Ḷng Vạn Xuân và Đại Việt"  của Giáo sư Nguyễn Văn Thành , TS Lê Đ́nh Cai, Hoa Kỳ

e-      Đối Thoại và Ḥa B́nh

f-       Giới thiệu sách báo

 

Liên Lạc Nhăn Văn 7      tháng  5 & 6 /2002

 

a-   Nguồn gốc Rồng Tiên, Nguyễn Văn Thành, Thụy sĩ

b-   LES  PROBLÈMES DU DÉVELOPPEMENT AU VIETNAM, QUO VADIS ? Pr. Lâm Lễ Trinh, Hoa Kỳ

c-   Sách báo mới

d-  La femme vietnamienne d’autrefois et d’aujourd’hui, Pr Đặng Quốc Cơ, Pháp

 

Liên Lạc Nhăn Văn 8      tháng  7, 8 & 9 / 2002

 

a-      Vĩnh biệt Anh Giuse NGUYỄN VĂN BÉ và TRƯƠNG MINH H̉A

b-     LA CRISE DES INTELLECTUELS VIETNAMIENS, Pr Lâm Lễ Trinh, Hoa Kỳ

c-      TÍN ĐỒ HỒI GIÁO,  NGƯỜI ANH EM TÔI, Pr  TRẦN DUY NHIÊN, Việt Nam

d-     Hướng Đạo Trại, Hướng Đạo Nhà, TS Bửu Sao, Hoa Kỳ

e-      Sách báo mới

 

Liên Lạc Nhăn Văn 9      tháng  10,11 & 12 / 2002

 

a-      .... Nghệ thuật khảo sử..., TS Bửu Sao, Hoa Kỳ

b-     Cộng đồng và dân chủ, TS Nguyễn Văn Trần, Pháp

c-      Tôn Nữ Lệ Ba và truyện Kiều, TS Bửu Sao, Hoa Kỳ

d-     Giới thiệu sách báo

 

Liên Lạc Nhăn Văn 10    tháng  1 &2 / 2003

a- THẾ GIỚI HIỆN ĐẢO  TRÊN NĂM TRẬN TUYẾN TOÀN VŨ HÓA, Pr Lâm Lễ Trinh, Hoa Kỳ

b- Trí thức Việt Nam, TS Bửu Sao, Hoa Kỳ

c- Đọc sách của Tôn Nữ Hỷ Khương, TS Lê Đ́nh Cai, Hoa Kỳ

d- “Anh Biết, Em Yêu Dấu ” của Hà Nguyên Du hay là Ngày như thế tận v́ không có em, Gs Lê  Mộng Nguyên, Pháp

 

                                   

Liên Lạc Nhăn Văn 11    tháng  10,11 & 12 / 2003

 

a- Ca khúc chiến thắng, TS Bửu Sao, Hoa Kỳ

b- Chant de victoire, TS Bửu Sao, Hoa Kỳ

c- Xây dựng Quan Hệ và QUAN HỆ Xây Dựng, Gs Nguyễn Văn Thành, Thụy sĩ

d- Nghiệp dĩ truyền thông, Pr Lâm Lễ Trinh, Hoa Kỳ

e- Văn học Việt Nam hải ngoại, TS Bửu Sao, Hoa Kỳ