Liên lạc Nhân Văn

Đại Học Nhân Văn. Tập San Nghiên Cưu Nghị Luận Định Hướng. Đại Học Hè & Tuần Lễ Xă Hội
 

Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ

 

Điều lệ

Chương 1

 

Hội danh, mục đích, trụ sở

 Điều 1. Hội danh : Danh xưng của Hội là TRUNG TÂM VĂN HÓA NGUYỄN TRường Tộ.

                                Tên Pháp ngữ : CENTRE CULTUREL' CONVERGENCE  

 Điều 2. Mục đích : Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ là một tổ chức văn hóa, bất vụ lợi, hoạt động vô thời hạn, tập hợp những người quan tâm tới văn hóa Việt Nam, nhằm mục đích :

Cổ vơ việc xây dựng Đại Học Nhân Văn Việt Nam Hải Ngoại

Nghiên cứu, biên khảo, dịch thuật và phổ biến những vấn đề liên hệ tới văn hóa vùng Đông Nam Á , đặc biệt văn hóa Việt nam ,  có tính  cách chuyên ngành hoặc liên ngành.

Tạo điều kiện để thực hiện các công tŕnh trên, tham gia và yểm trợ các sinh hoạt nhằm phổ biến, giới thiệu và phát huy văn hóa Đông Nam Á , đặc biệt Việt nam , trong cộng đồng người Việt cũng như với cộng đồng thế giới.

Làm nhịp cầu liên lạc giữa các chuyên gia về văn hóa Đông Nam Á và Việt học ở mọi nơi, không phân biệt quốc tịch ; đối thoại và hợp tác với các tổ chức văn hóa khác trên thế giới trong tinh thần bồi đắp cho tương lai văn hóa Việt Nam.

Phối hợp các sinh hoạt với các hội văn hóa chi nhánh đang hoạt động tại các quốc gia trên thế giới.

Điều 3. Trụ sở : Trụ sở của Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trườg Tộ đặt tại thành phố nơi vị Tổng thư kư cư ngụ.

Chương 2

Hội viên

Điều 4. Thành phần.Hội viên của Trung Tâm Văn hóa Nguyễn Trường Tộ  gồm:

               - Hội viên danh dự : Ban Quản Trị có thể tùy nghi đề cử làm hội viên danh dự những ai có thành tích về sinh oạt văn hóa văn hóa, , và những vị ân nhân đă từng yểm trợ Trung Tâm bằng vật chất hay tinh thần.

                  Các hội viên danh dự, tuy không sinh hoạt một cách đều đặn, nhưng họ vẫn có quyền tham dự mọi hoạt động của Trung Tâm, và, ngoại trừ quyền biểu quyết, họ có quyền thảo luận trong các phiên họp của Đại Hội Đồng, hay các phiên họp của Ban Quản Trị nếu được mời tới tham dự với tính cách tư vấn.

                - Hội viên hoạt động : Được kể là hội viên hoạt động những ai chia sẽ chung một tôn chỉ ghi rơ trong điều 5 của chứng thư thành lập tổ chức này , đă tỏ ư xin gia nhập qua thể thức do Ban Quản Trị qui định, và sau đó được sự chấp thuận của Ban Quản Trị.

  - Các hội viên đă ghi danh vận động thành lập hộI cho đến ngày đại hộI thành lập là thành viên sáng lập Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ.

Điều 5. Quyền hạn. Các hội viên hoạt động có quyền tham gia mọi sinh hoạt của Trung Tâm, có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết trong các Đại Hội Đồng cũng như có quyền bầu cử và ứng cử vào Ban Quản Trị.

Điều 6. Niên liễm. Hội viên của Trung Tâm có bổn phận phải đóng niên liễm, ngoại trừ các hội viên danh dự. Số tiền niên liễm và hạn kỳ phải đóng sẽ do nội quy quy định. Tiền niên liễm cũng như mọi thứ tiền khác hỷ cúng cho Trung Tâm sẽ không được hoàn trả lại khi hội viên xin rút chân ra khỏi Trung Tâm hay không c̣n có tư cách này v́ một lư do nào khác.

Điều 7. Bất cứ lúc nào, hội viên cũng có thể rút chân ra khỏi Trung Tâm sau khi đă thông báo quyết định của ḿnh cho Văn Pḥng Tổng Thư Kư. Cũng không c̣n tư cách hội viên nữa nếu đương sự không chịu đóng niên liễm, 3 tháng sau hạn kỳ, và, do quyết định của Ban Quản Trị, tên của đương sự có thể bị gạch bỏ trong bảng danh sách các hội viên, 10 ngày sau khi được thông báo bằng văn thư cho biết về sự khiếm khuyết này.

 Cũng bị mất tư cách hội viên như trên trong trường hợp đương sự bị khai trừ v́ lư do kỷ luật, bởi không tôn trọng điều lệ nội quy, hoặc lợi dụng danh nghĩa của tổ chức làm điều phi pháp hay trục lợI, nếu như quá bán thành viên Ban Quản Trị biểu quyết như vậy. Quyết định của Ban Quản Trị có tính cách chung thẩm sau khi được nghe sự biện minh của người bị trách cứ.

 

ASSOCIATION  CONVERGENCE

NGUYEN - TRUONG - TO  CENTRE

13g,rue de L'iLL  F-67116 Reichstett, France

E-mail : dinhhuong@aol.com     trucdang@evc.net

Website Réalisé par Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ