Liên lạc Nhân Văn

Đại Học Nhân Văn. Tập San Nghiên Cưu Nghị Luận Định Hướng. Đại Học Hè & Tuần Lễ Xă Hội

Giới thiệu sách mới

Sảng đ́nh thi tập

*  J.M.Nguyễn Văn Thích

Tựa của Phước-môn Nguyễn Hữu Bài

Bạt của Hương-trai Hoàng Châu Tích

Cha J.M.Thích là một vị "tinh tu đắc đạo", b́nh sinh "sống chí đạo, nêu gương khiêm hạ, bác ái, khó nghèo". Cha J.M.Thích là một nhà văn hóa giáo dục nổi tiếng ở Huế. Hơn nửa thế kỷ tận tụy dạy học, Cha dạy từ tiểu học, trung học đến đại học.

Bẩm tính đầy nhân ái, Nho học, Tây học đều uyên thâm, lại có tâm hồn nghệ sĩ, lảu thông cổ nhạc, cổ họa, nên Cha làm thơ, viết văn, làm báo, soạn nhạc, soạn sách giáo khoa, mỗi mỗi đều có những nét đặc sắc. Những tác phẩm của Cha không chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà thờ, mà từ những thập niên hai mươi, ba mươi đă từng phổ biến khắp nước. Tuy nhiên, cho đến nay một số lớn tác phẩm đó đă bị thất lạc, một số khác có thể bị tuyệt bản nên trở thành hiếm qúy mà Sảng Đ́nh Thi Tập là một.

Sảng Đ́nh Thi Tập là một thi tập tam ngữ gồm hơn trăm đề mục sáng tác bằng Quốc văn, Hán văn, Pháp văn và hơn bảy mươi đề mục thơ phú vừa chữ Hán, vừa chữ Pháp dịch ra tiếng Việt.

Nếu "Thi ngôn chí", th́ chí hướng của Sảng Đ́nh trước sau vẫn chăm về đạo lư, và Sảng Đ́nh Thi Tập hoàn toàn có một đạo tâm trong sáng. Ngoài "chí đạo", tác giả luôn trân trọng t́nh người, t́nh đời, diễn tả một cách tự nhiên, đôn hậu nhưng không kém bóng bảy, thần t́nh. C̣n các dịch phẩm Hán văn, Pháp văn, Cha thường chọn dịch những tác phẩm của các bậc đại gia hợp với sở thích của ḿnh. Hầu hết loại thi ca này đều được Cha dụng công dịch rất sát nghĩa với lời thơ rất tự nhiên trôi chảy, không khác chi những sáng tác phẩm khác.

Ngoài phần chính văn, Sảng Đ́nh Thi Tập xuất bản lần này c̣n có phần nghiên cứu tác giả, tác phẩm của Vơ Long-Tê và các phần sưu khảo, h́nh ảnh và chú giải thi văn của Đoàn Khoách.

Sách dày 376 tramg, do THANH Tịnh xuất bản.

Ấn phí và cước phí $25.00 US

Địa chỉ liên lạc: Đoàn Khoách, 18189 Moon Song Court

San Diego, CA 92127 - USA

Phone: (858) 674-9767

 

Hai con nhện trên mạng lưới

 

Tác giả  Bửu Sao và  Trần Duy Nhiên

Sách dày 288 trang, b́a màu.. Tác giả xb, năm 2001, Florida , Hoa Kỳ.

Giá bán 8 mỹ kim . Liên lạc Bửu Sao 5414 Reata Way,Orlando,FL 32810 USA đt 407 299 7589

Hai người bạn trong những năm học trung học từ Đà Lạt cách dây gần 50 năm, v́ hoàn cảnh họ đă không liên lạc lại được với nhau từ dạo ấy. Nhờ mạng lưới điện toán, họ đă gặp lại nhau qua thư từ trên các mạng lưới thông tin tân kỳ nầy. Một người nay là tiến sĩ về sử học tị nạn tại Hoa Kỳ, một người hiện là giáo sư sinh ngữ cho một trường Đại Học ở Saig̣n. Hai người hai phương trời, hai lối nói nhưng thấm nhuần một niềm tin tôn giáo và đều thao thức cho cuộc sống cộng đồng trước những thách đố của hoàn cảnh xă hội... Không chút giả dối, hai tác giả bắc một nhịp cầu trao đổi giửa những người tha thiết sống trung thực với ḷng ḿnh bên trên những ngăn cách địa lư và khung cảnh xă hội.

 

Nguyễn Trăi

 và vấn đề giáo dục con cái

 

Tác giả Nguyễn văn Thành

Sách dày 276 trang, b́a màu, Tủ sách T́nh Người xb, Lausanne, 2001.

Giá 18 mỹ kim. Liên lạc TT Nguyễn Trường Tộ

Qua con người va tác phẩm Nguyễn Trải, Nguyễn Văn Thành đă rút tỉa những nét

 

 

tinh hoa của phong cách và đạo lư dân tộc . Văn dụng các kỷ thuật ngành phân tâm học,

tác giả ứng dụng kho tàng ấy vào lảnh vực giáo dục gia đ́nh và con cái. Một lối tŕnh bày có hệ thống, một văn phong tha thiết, thành khẩn. Một tài liệu quí cho gia d́nh và các người có trách nhiệm giáo dục.

 

 

Linh Mục Nguyễn Văn Lư

Lưu Tập

 

Sách dày 652 trang , chủ yếu ghi lại các bài viết, các phát biểu và h́nh ảnh của lm Nguyễn Văn Lư.  Bà Ngô thị Hiền, UBTDTGVN thực hiện và xb, Wa DC, 2001.

Giá bán 20 mỹ kim. Liên lạc CRFV  PO Box  342111   Bethesda, MD 20827  USA Đt 301 365 5961, Email vrfvn@ aol.com

 

Một tài liêu ghi lại đày đủ những ǵ lm Nguyễn Văn Lư đă viết và đă nói về tự do trong bối cảnh xă hội Việt Nam hôm nay.

Xin trích một vài câu thơ của người tù Nguyễn Văn Lư sáng tác vào năm 1992 trong trại tù Nam Hà, gần Hà Nội:

Ta mĩm cười

 giũa cuộc đời giông băo

T́nh ta từng ngày từng bữa

cháy tiêu hao

Bừng cháy sáng CHÂN AN

 tận đáy sâu TĨNH ĐịNH

Buông bỏ lao xao

PHƯợNG HOàNG măi bay cao*

*Sd tr 416

 

Việt nam quang hoa

 

Tác giả  Thái Văn Kiểm

Sách dày 370 trang, b́a màu xb Xuân Thu , California, không đề năm

Giá bán  13 mỹ kim

 

Việt Nam Quang Hoa là quyển thứ ba của một công tŕnh nghiên cứu về Việt Nam gồm năm cuốn của tác giả : VN Gấm Hoa, VN Tinh Hoa, VN Quang hoa, VN Thăng Hoa, VNAnh Hoa.

Ở trang b́a sau, nhà xuất bản giới thiệu:

" Từ những câu chuyện b́nh dân, tác giả dẫn dắt, nghiên cứu và suy luận một cách nhẹ nhàng thoải mái...bằng những bài viết triết lư, đi sâu vào lănh vực của đời sống, rút ra những nét độc đáo ư vị của bản sắc dân tộc.