Liên lạc Nhân Văn

Đại Học Nhân Văn. Tập San Nghiên Cưu Nghị Luận Định Hướng. Đại Học Hè & Tuần Lễ Xă Hội

Giới thiệu sách mới

Năm Con Rồng Á Châu

Tác giả  Đỗ đức Thống

Nhà văn Từ Nguyên viết về sách nầy : «  … Trong Ban Biên Tập ‘ Thời Sự Thế Giới và Việt Nam’ của Tập San Dân Chúa Âu Châu’ từ năm 1995, tác giả có công sưu tầm tài liệu về đề tài biên khảo, không những chỉ về kinh tế mà c̣n cả về lịch sử, văn hóa và xă hội nữa. Nhờ vậy độc giả đang có trong tay một tài liệu súc tích và toàn diện về năm nước ‘ Năm Con Rồng Á Châu’ : Nam Hàn, tân Gia Ba, Đài Loan, Hương Cảng và Nhật Bản..’

Làng Văn xb 2001, sách dày 240 trang , giá bán Canada và Mỹ 12 mỹ kim, các quốc gia khác 15 mỹ kim

Việt đạo trong sáng tạo và lịch sử

 

Tác giả  Nguyễn Anh Tuấn

Trong phần góp ư về cuốn Việt đạo trong sáng tạo và lịch sử của Nguyễn Anh Tuấn, GS Phạm Cao Dương nhận xét : «  Tôi không đọc VĐTSTVLS như đọc một tác phẩm khảo cứu thuần túy mà như một công tŕnh suy tư của một ngụời Việt Nam một ḷng tha thiết với quê hương dân tộc, trên bước đường lưu vong ở hải ngoại, trong nhũng năm cuối cùng của thế kỷ hai mươi, muốn góp phần vào việc xây dựng một nước Việt Nam thanh b́nh, thịnh vượng và thïực sư của ngừuười Viêt…. .. »

Nhóm Phát Huy Tinh Thần Hùng Gia Đại Việt xb 1994, sách dày 650 trang kể cả phần phụ đính về nhận định của 18 nhân vật về cuốn sách nầy. Giá 25 mỹ kim

 

Tông Thư 

 Vào Buổi Khai Nguyên

 của Ngàn Năm Mới

 

 GH Gioan-Phaolô II

 Bản dịch Việt Ngữ lm FX M Hoàng Văn Nghĩa

Trong những câu kết giói thiệu bản văn, dịch gỉa nhấn mạnh rằêéng : « … …. Hăy ra khơi ! Đây là tiếng gọi của Chúa Giêsu sau ngày Người sống lại. Tiếng gọi cấp bách khi thế giới đang bước vào ngưưỡng cửa của ngàn năm thứ ba….. Chúng ta khám phánổi vui mừng và tinh thần trách niệm của người Kitô hữu trong thế giới mà chúng ta cùng đồng hành vối mọi sắc dân trên mặt địa cầu. »

Lương Khế Tùng Thư xb 2001, tài liệu dày 96 trang. Liên lạc lm FXM Hoàng Văn Nghĩa Rue du Patronage 2  B- 7730 NÉCHIN    Belgique

T́n Hiểu Lăng Mộ,

Đ́nh Và Trường Học

 Có Tên Các Danh nhân Việt-Nam Trong Hậu Bán Thế Kỷ XIX

 

Tác giả GS Nguyễn Phú Thứ

 

Nội dung ghi rỏ ở phần Mục lục : - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, Trườøng Trung Học Nguyễn Đ́nh Chiểu (Mỹ Tho), Ông Trương Công Định (G̣ Công), Trường Trung Học Phan Thanh Giản ( Câén Thơ), Trường Trung Học Thủ khoa Nghĩa (Châu Đốc). Trường Trung Học Thoại-Ngọc-Hầu (Long Xuyên), Đ́nh Thần Ông Nguyễn Trung Trực ( Rạcg Giá). Thêm Phần Phụ lục vói một số đềà tài về Nguyễn Huệ, Trần Quốc Tuấn và Vua Tự Đức.

Sẽ xb năm 2002, sách dày 230 trang .

Như Tiếng Chim Ca

 

Tác giả Anthony de Mello,S.J.

Dịch giả  Đỗ Tấn Hưng và Trần Duy Nhiên

 

‘ ….. Mọi người đều ưa thích những mẫu chuyện ngắn mà độc giả sẽ thấy đầy dẫy trong quyển sách nầy : những chuyện Phật Giáo, Kitô Giáo, Hồi Giáo, chuyên thiền, chuyện Nga Sô, Trung Hoa, Ấn Độ……. chuyện cổ, chuyện kim.

Tất cả những mẫu chuyện đó đều có một đêặc điểm chung : nếu ta đọc một cach nào đó, chúng sẽ giúp cho tâm linh phát triển. » Thay Lời Tựa

 

 Đỗ Tấn Hưng xb, sách dày 170 trang, giá 8 Mỹ Kim, lie-n lạc ĐTH 1404-3433 Crowly Dr.  Vancouver B.C. V5R-6C5 Canada  Tel 604 437 7900  E.Mail tanhungdo@hotmail.com

Việt Nam Trong Trái Tim Tôi

 

Tác giả Đỗ Văn Bùi

 

« ..Tập sách nầy là tổng hợp các bài viết trên các báo Việt ngữ ở nhiều nơi ; nó chỉ là làn gó mong manh trong muôn ngàn cơn lóc canh tân áo ạt thổi đến trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Hy vọng nhiều ngọn gió góp lại sẽ tạo được trận cuồng phong quét sạch nghèo đói, chậm tiến, tham nhũng và độc tài ra khỏi dân tộc và đem đến cho dân tôi no ấm, hạnh phúc, tự do và dân chủ thực sự »  Lời tựa của tác giả

 

Tác giả xb, sách dày 184 trang, liên lạc Đỗ Văn Bùi Botter str 28  1443 ET Purmerend  Holland 

Tel  00 31 299463236