Liên lạc Nhân Văn

Đại Học Nhân Văn. Tập San Nghiên Cưu Nghị Luận Định Hướng. Đại Học Hè & Tuần Lễ Xă Hội

Đọc Tác Phẩm:

 " Nguyễn Trăi (1380-1442), Một Tấm Ḷng Vạn Xuân và Đại Việt "

 của Giáo sư Nguyễn Văn Thành

* Lê Đ́nh Cai

 Tác phẩm viết về Nguyễn Trăi này đến với tôi thật t́nh cờ vào dịp cuối năm. Trong "Định Hướng Tùng Thư" do giáo sư Nguyễn Đăng Trúc và linh mục Lê Phú Hải chịu trách nhiệm xuất bản, tác phẩm "Nguyễn Trăi: Một Tấm Ḷng Vạn Xuân và Đại Việt" là một trong ba tác phẩm được "Định Hướng" ấn hành trong năm 2001 (hai tác phẩm kia là Đức Thánh Cha Gioan XXIII của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và Trong Đức Ki-tô của Nguyễn Văn Thành).

        Nhan đề của cuốn sách gợi cho tôi sự chú ư đặc biệt v́ Nguyễn Trăi là một nhân vật lịch sử, đă đi vào trái tim của hằng bao thế hệ tiếp nối cho đến tận hôm nay và măi măi về sau với lời hiệu triệu "B́nh Ngô Đại Cáo" làm dấy động ḷng người... Lê Lợi không thể thắng được quân Minh, giải phóng toàn bộ đất nước khỏi sự đô hộ của giặc Tầu để trở thành Lê Thái Tổ nếu không có nhà chiến lược tài ba Nguyễn Trăi cùng nằm gai nếm mật (đúng như câu nói "Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trăi vi thần")

     Nhiều tác giả đă biết về Nguyễn Trăi với lối nh́n chuyên về lịch sử hay về văn học, chẳng hạn: Trần Huy Liệu, "Nguyễn Trăi: Cuộc Đời và Sự Nghiệp" (1966); Nguyễn Thiên Thụ, "Nguyễn Trăi" (1973); Vơ Văn Ái, "Nguyễn Trăi: Sinh Thức và Hành Động" (1981); Bùi Văn Nguyên, "Nguyễn Trăi và Bản Hùng Ca Đại Cáo" (1999); Nguyễn Thạch Giang, "Nguyễn Trăi: Quốc Âm Thi Tập" (2000)...

       Nhưng theo ư kiến riêng của người viết th́ tác phẩm: "Nguyễn Trăi: Một Tấm Ḷng Vạn Xuân và Đại Việt" (2001) của giáo sư Nguyễn Văn Thành quả là một khai triển độc đáo về sách lược "Tâm Công" mà mưu sĩ lỗi lạc của Lê Lợi đă vận dụng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.

       Đây không phải là một tác phẩm mang tính hàn lâm của một công tŕnh biên khảo sử học, lại không là một cuốn sách ca ngợi tài năng văn chương của Nguyễn Trăi. Công tŕnh của giáo sư Nguyễn Văn Thành là một nỗ lực suy tư, chứng nghiệm từ những dữ kiện lịch sử để rút tiả những bài học cần thiết cho mọi người từ giai tầng lănh đạo cho đến thứ dân trong cộng đồng, trong quốc gia và rộng ra trong mối tương quan nhân loại, giữa người và người.

      Là một chuyên gia ngành tâm lư và phân tâm học, tốt nghiệp tại Thụy Sĩ và Pháp, giảng dạy tại các trường đại học Huế, Đại Học Vạn Hạnh, Đại Học Minh Đức trước đây tại miền Nam, giáo sư Nguyễn Văn Thành đă xử dụng vốn liếng chiều sâu của ḿnh để phân tích những tác động thuộc lănh vực chiến tranh tâm lư trong sách lược "tâm công" của Nguyễn Trăi, hệ thống hóa sách lược này theo các định chuẩn phân tâm học rồi lư giải và chứng minh bằng những sử kiện lịch sử. Từ đó, diễn dịch pháp và quy nạp pháp được giáo sư vận dụng tối đa để rút tiả đúc kết thành những phạm trù thiết yếu trong cuộc sống khi phải đối đầu với những xung đột chiến tranh giữa những kẻ thù, khi phải giải quyết những bất đồng giữa bạn bè thân thuộc, người cộng sự hay rộng ra ngoài giữa người với người. Những bài học thật xâu xa và đầy ắp t́nh người bàng bạc trong suốt tác phẩm này của giáo sư Nguyễn Văn Thành.

     Tác phẩm này quả thật không dễ đọc và dễ hiểu đối với tŕnh độ của một số người v́ đây không thuần túy là một cuốn sách về lịch sử phổ thông hay văn học tổng quát. Tác phẩm này là một tập hợp phân tích về tâm lư học, đúng hơn thuộc về môn phân tâm học ứng dụng, lư giải về hiện tượng đối đầu trong mối tương quan giữa người với người (thù địch hay thân thiện). Đây cũng là lănh vực mà kiến thức của người viết không cho phép ḿnh đào sâu được nhiều. Tuy thế, qua nội dung cuốn sách, mọi người có thể hiểu được rằng giáo sư Nguyễn Văn Thành đă nỗ lực hệ thống hóa sách lược "Tâm Công" của Nguyễn Trăi nhằm kết hợp ḷng người trong cuộc kháng chiến trường kỳ và đầy gian khổ.

     Để trả lời sách lược "Tâm Công" của Nguyễn Trăi được tŕnh bày trong hoàn cảnh nào? Giáo sư Thành đă định nghĩa (trong Chương I): Tâm công là đánh vào ḷng người, thu phục nhân tâm. "Cho nên, trong từng hoàn cảnh, "tâm công" nhắn nhủ mỗi người: hăy mang đến cho nhau một tấm ḷng. Không có cách xây dựng đất nước nào hữu hiệu và cơ bản cho bằng cách trao cho nhau một tấm ḷng đầy yêu thương và tha thứ (N.V.T, "Nguyễn Trăi: Một Tấm Ḷng Vạn Xuân và Đại Việt", France, Định Hướng tùng thư, 2001, tr. 11)

       Sách lược "Tâm Công" theo giáo sư Thành, Nguyễn Trăi đă tŕnh lên Hồ Qúy Ly khi quân Minh bắt đầu xâm lược nước ta, nhưng nhà Hồ đă không kết hợp được ḷng người, đă không "lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn; lấy chí nhân mà thay cường bạo" nên đă không ngăn chận được gót chân xâm lăng của địch thù phương Bắc. Kể từ 1417, Nguyễn Trăi đă từng t́m đến Lỗi Giang, thuộc tỉnh Thanh Hóa dâng "B́nh Ngô Sách" cho Lê Lợi, thủ lănh của Nghĩa quân Lam Sơn. Sách lược "Tâm Công" kể từ nay được Nguyễn Trăi vận dụng trong mọi hoàn cảnh suốt cả đoạn đường dài 10 năm kháng chiến. Khi phân tích sách lược "Tâm Công" này của Nguyễn Trăi, giáo sư Thành đă cho rằng "tâm công" là một tiến tŕnh văn hóa bao gồm bảy qui luật tất yếu sau đây:

    1.- Không ngừng sáng tạo: phải sáng tạo để hoàn thiện tiến tŕnh chinh phục ḷng người. "Mọi người có quyền làm người và có quyền được cư xử, đăi ngộ như một con người toàn phần".

    2.- Kết hợp một cách hài ḥa bên trong và bên ngoài (tức kết hợp giữa tâm và thân).

    3.- Có khả năng sắp xếp sự việc theo từng mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, quan trọng ít hay nhiều....

     4.- Biết lắng nghe người đối diện, không áp đặt hay độc đoán trong phát biểu hay nhận định. Lắng nghe để t́m hiểu và biết nh́n sự khác biệt của người khác. Bất kể vấn đề là ǵ, trầm trọng đến đâu chăng nữa, t́nh thương sẽ hóa giải mọi bất đồng (no matter what the problem, love is the answer) hay nói theo Nguyễn Trăi:

    "Lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn

     Lấy chí nhân mà thay cường bạo".

      5.- Xây dựng quan hệ hài ḥa, đồng hành và chia xẻ. Xung đột chỉ xảy ra khi con người t́m cách tranh giành cho ḿnh phần thắng, phần hơn, phần có lư, t́m cách hạ bệ kẻ khác về mặt giá trị và quyền lợi.

    6.- Biết chuyển biến từ Không ra có, từ yếu thành mạnh, từ ít ra nhiều. Có nghĩa là biết phối hợp âm và dương, nước và non, Tiên và Rồng, thuyền và nước.

    7.- Luôn luôn t́m cách nhân rộng mặt hay, mặt tốt trong mỗi mặt con người chúng ta. Luôn luôn làm cho đức sáng ngày càng ngời sáng.

      (Tóm lược ư của GS Thành, sđd, tr. 25-41)

     Sách lược "Tâm công" với 7 qui luật hay 7 động tác như đă tŕnh bày ở phần trên được Nguyễn Trăi đem áp dụng vào kế sách chống xâm lược nhà Minh.

     Nguyễn Trăi đă chọn Lê Lợi làm minh chủ và ông đă đóng góp được ǵ cho công cuộc giải phóng đất nước. Điều này, giáo sư Thành đă trả lời trong Chương II.

     "Với B́nh Ngô Sách, Nguyễn Trăi đă cống hiến cho Lê Lợi bốn loại đóng góp khác nhau, khả dĩ nâng cấp chất lượng của vị này trong chiều hướng hiểu biết luật trời, luật đất, luật biến cố và luật của ḷng người." (N.V.T, sđd, tr. 59)

      - Đóng góp thứ nhất của Nguyễn Trăi là giúp Lê Lợi hiểu được luật trời.

     - Đóng góp thứ hai của Nguyễn Trăi là giúp Lê Lợi hiểu được ḷng người.

     - Đóng góp thứ ba là chứng minh cho Lê Lợi sức mạnh của một tấm ḷng bất khuất, vô úy có nghĩa là không sợ chết v́ lẽ phải và t́nh thương.

    - Đóng góp thứ tư là gây ư thức cho Lê Lợi về vị trí của tinh thần bất bạo động giữa đoàn lũ có thói quen trả thù, đ̣i nợ máu, nhất là sau một thời gian bị đàn áp, bóc lột và tàn sát một cách dă man. (NVT, sđd, tr. 63-64)

       Sau khi dàn trải qua chương I, II về ư nghĩa và thành qủa của sách lược "Tâm Công", giáo sư Thành ở Chương III đă đề nghị rằng chúng ta nên vận dụng sách lược này vào cuộc sống hàng ngày. Lúc bấy giờ mỗi người trong chúng ta sẽ t́m ra con đường hóa giải hận thù thành t́nh thương, trong quan hệ tiếp xúc, trao đổi với anh chị em đồng bào ruột thịt.

     Chương IV, tác giả tập sách muốn nhấn mạnh thêm rằng khi t́nh thương không được vun trồng chăm bón, khi tấm ḷng nhân hậu giữa người và người không được đề cao th́ tai họa sẽ xảy đến bằng cách này hay cách khác (NVT, sđd, tr. 11).

     Để đóng lại cuốn sách này, ngoài phần nhắc lại cái chết đau đớn của Nguyễn Trăi cùng Thị Lộ trong vụ án "Vườn Lệ Chi" để khóc cho một thiên tài của đất nước, tác giả cuốn sách này đă chân thành tâm sự:

     "Ḥa b́nh chỉ xuất hiện cho hai người, giữa hai người khi cả hai nh́n nhận nhau là người, có quyền làm người, có quyền tạo ra cho ḿnh một quê hương để trở về khi thương nhớ....

     "Nguyễn Trăi là ngôi sao đă dâng hiến cho đất nước và anh chị em đồng bào ánh sáng và hơi ấm của một tấm ḷng. Kế hoạch Tâm Công, đă được Nguyễn Trăi sưu tầm và thực hiện, cũng là nếp sống và chương tŕnh hành động của chúng ta ngày hôm nay và ngày mai....

     "Cuối cùng, Nguyễn Trăi đă thắp lên một tấm ḷng. Đó là tấm ḷng yêu thương, an b́nh và tha thứ, mang tên là "Tâm Công". Đến lượt, đến phiên chúng ta, anh em ḿnh cũng hăy đốt lên một tấm ḷng... Tấm ḷng ấy làm cho đất nước trở thành Vạn Xuân và Đại Việt". (NVT, sđd, tr. 134, 135, 140).

                        ***

       Tôi gấp cuốn sách lại, dù sách dày chỉ có 150 trang, mà sao tôi cảm thấy như sức nặng của t́nh người, sức nặng của tấm ḷng bàng bạc trong từng trang sách đă làm cho trái tim tôi nghẹn ngào đau buốt. Tấm ḷng của Nguyễn Trăi hơn 600 năm trước, và tấm ḷng của tác giả cuốn sách này hôm nay đă ḥa thành một, trong cùng nỗi ray rứt về thân-phận-một-quê-hương-không-lớn-nổi-thành-người.

San Jose, những ngày đầu năm mới 2002

Lê Đ́nh Cai, ph.D.

( Giáo sư đại học SCUPS, NUA và Berlitz International Language Center )

Tác giả Nguyễn Văn Thành đă xuất bản

 

1.- Chúng Ta Sống Lại, Định Hướng tùng thư, 1995

2.- Em Là Đại Dương, TSTN, 1995

3.- Chia Xẻ, TSTN, 1996

4.- Đường Vào Nội Tâm với Phân Tâm Học, TSTN, 1997

5.- Em Là Quê Hương, TSTN, 1997.

6.- Con Người Mới, TSTN, 1997

7.- Le Projet Pédago - educatif: Comment l' élabores et le conduire? Bibl-Liens Humains, 1997

8.- Đối Thoại Các Tôn Giáo, Định Hướng tùng thư, 1998.

9.- Trong Đức Ki-tô, ĐHTT, 2001.

10.- Nguyễn Trăi: Một Tấm Ḷng Vạn Xuân và Đại Việt, ĐHTT, 2001