Liên lạc Nhân Văn

Đại Học Nhân Văn. Tập San Nghiên Cưu Nghị Luận Định Hướng. Đại Học Hè & Tuần Lễ Xă Hội

Sách báo mới

 

Đường vào Thần học về tôn giáo
 

Tác giả  Gs Nguyễn Thái Hợp  O.P, Ts triết học và Ts thần học,   giáo sư  tại   Roma và   Mỹ Châu Latinh
 
Sách dày 230 trang, Định Hướng Tùng thư, tái bản lần thứ nhất 2002.

«  Bộ môn thần học nghiên cứu về các tôn giáo chính thức h́nh thành vào cuối thập niên 60 và bắt dầu được hệ thống hóa kể từ thập niên 70 của thế kỷ 20, nhờ chiều hướng cởi mở của Vatican II. Từ thập niên 80, trong viễn tượng đa phức tôn giáo, một số đề tài sôi bỏng được đặt ra : phải hiểu vai tṛ « trung gian cứu độ » của Ngài như thế nào ? Bên ngoài con đường cứu độ chính thức của Đức Kitô, có c̣n con đường cứu độ nào khác không? Nếu có, th́ đâu là tương quan giữa Đức Kitô với những con đường cứu độ nầy ? »

 

Ấn loát hạn chế. Giá mỗi cuốn 12 $ hoặc 12 Euro kể cả cước phí bưu điện. Muốn có cuốn sách nghiên cứu đặc loại nầy, xin liên lạc 

Các nơi : Mrs Thuy Phan  PO Box 2054-J49  Westminster, CA 92684 USA .

Tại Âu châu : Định Hướng 13 g rue de l'ILL, 67116 Reichstett, France.

 

Bước chân huyền thoại

 

Tác giả  Bảo Thái

Bút hiệu Khang Lang

Sách dày 100 trang, ấn lát rấy mỹ thuật. Do tác giả xb tại Hoa Kỳ năm 2001.

Cuốn sách tổng hợp những bài tự thuật về những bước thăng trầm của tác giả từ mái ấm gia đ́nh nơi cố đô Huế đến vùng đất tỵ nạn tại thành phố Abilene, Texas Hoa Kỳ. Mỗi một đoạn đường là một bất ngờ, có lúc tang thương , nhưng cũng có lúc vượt lên sự mong đợi, tất cả đều là hồng ân đưa tâm hồn tác giả và cả người đọc vào cơi nhiệm mầu của niềm tin tôn giáo, cơi «bỉ ngạn» của thi ca.

Liên lạc Bảo Thái  1825 Barrow St.  Abilene, TX 79605 Phone 915 690 0723  USA

 

Dấu Ấn Chân Tù

 

Bút hiệu Khang Lang

Sách dày 350  trang, ấn lát rấy mỹ thuật. Do tác giả xb tại Hoa Kỳ năm 2002

Liên lạc Bảo Thái  1825 Barrow St.  Abilene, TX 79605 Phone 915 690 0723  USA

Ngày 27-06-1975 tác giả khăn gói đến tŕnh diện « học tập cải tạo » tại trường Trung Học Gia Long. 9 năm sau, từ trại tù Z30B, « cửa thứ 12 ngục đỏ », tháng 12/1984 tác giả mới ra khỏi các trại giam « nhỏ ».  350 trang giấy ghi lại trung thực những giây phút kinh hoàng của tác giả, và của bất cứ ai đă từng sống trong trại giam « nhỏ» và trại giam « khổng lồ » cuả thế kỷ XX. Một chứng tích phải ghi lại, cần ghi lại để đừng bao giờ, đừng bao giờ tái lại cảnh nồi da xáo thịt.