Liên lạc Nhân Văn

Đại Học Nhân Văn. Tập San Nghiên Cưu Nghị Luận Định Hướng. Đại Học Hè & Tuần Lễ Xă Hội
                          Giới thiệu

 sách mới

 

Les missionnaires portugais
et les débuts de l’Église catholique
au Viêt-nam

 

“Các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha
và thời kỳ đầu của Giáo hội Công giáo Việt Nam”

 

Tác giả            Roland Jacques

 

Bản dịch Việt ngữ :

Nguyễn Đăng Trúc, Trần Duy Nhiên,
Nguyễn Bá Tùng
, Hồ Ngọc Tâm

 

Nxb Định Hướng Tùng Thư , năm 2002

13g Rue de l’Ill

67116 Reichstett, France

Đ.Th. 00 33-(0) 3 88 20 58 22

Thư điïn tưœ: dinhhuong@aol.com

Sách song ngữ Việt-Pháp, tựa đề 
Giá bán kể cả cước phí bưu điện
· Toàn bộ : 30 $ US hoặc 30 Euro
· cuốn một : 25 $ US hoặc 25 Euro
· cuốn hai : 10 $ US hoặc 10 Euro
Tại Hoa Kỳ và Canada : Chi phiếu xin dề Mrs Thuy Phan P.O. Box 2054 Westminster, CA 92684, USA
Các nơi khác : Dinh Huong, 13g rue de l’Ill, F- 67116 Reichstett, France
 
Sách gồm hai cuốn 
 
Cuốn một dày trên 400 trang mô tả thời kỳ sơ khai của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự hiện diện của các nhà truyền giáo tiên khởi thuộc Quy Chế Bảo Trợ (Padroado) Bồ Đào Nha, và công tŕnh của các vị truyền giáo nầy trong sáng kiến và xây dựng công tŕnh chữ quốc ngữ (vần latinh). Ngoài ra tác giả c̣n đưa ra những chứng liệu về sáng kiến dùng vần latinh trong thời kỳ nầy cho Nhật ngữ và Hoa ngữ. Qua phần nghiên cứu lịch sử tôn giáo và ngữ học, người đọc sẽ thấy được những bối cảnh lịch sử chung của Việt Nam vào thời kỳ tiền bán thế kỷ 17 và những cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người Việt và người Tây Phương.
 
Cuốn hai dày trên 220 trang dành một phần lớn nói đến chân phước Anrê Phú Yên, vị thế và vai tṛ của người anh hùng giáo dân, thầy giảng 19 tuổi, vị tử đạo đầu tiên trong thời kỳ đầu của Giáo hội Công giáo Việt nam. Và qua vị chân phước nầy, người công giáo Việt Nam, hàng giáo phẩm cũng như cộng đồng người tín hữu giáo sĩ, giáo dân muốn t́m lại hướng hội nhập văn hóa lành mạnh vào nhịp sống hài ḥa của dân tộc Việt-nam.

Hơn 20 năm qua, với cái tên bằng tiếng Việt-nam là Dương Hữu Nhân, Roland Jacques đă là bạn bè của vô số người Việt trong cũng như ngoài nước. Tác giả học tiếng Việt để đọc, để nói, để hát... và c̣n hơn thế nữa, tác giả ghi danh học xong chương tŕnh Ban cử nhân và tiền tiến sĩ (DEA) về Việt học và Viễn Đông học tại Đại Học Viện các Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương Quốc gia ở Paris. Nhằm đáp ứng đầy đủ hơn nữa về phần chuyên môn, tác giả đă đến cư ngụ ở Việt Nam hơn hai năm để nghiên cứu tại chỗ. Suốt thời gian nầy, Dương Hữu Nhân không những cố tiếp thu những kiến thức về ngôn ngữ, chữ hán, chữ nôm, các cách nói của từng miền, truy t́m các tài liệu lịch sử qua các viện bảo tàng, các thư viện, học viện. Nhưng tận dụng cơ hội quí báu cư ngụ ở Việt Nam, tác giả c̣n đến quan sát tại chỗ những vùng mà các nhà truyền giáo đầu tiên đă đặt chân đến.

Hơn 20 năm qua, với cái tên bằng tiếng Việt-nam là Dương Hữu Nhân, Roland Jacques đă là bạn bè của vô số người Việt trong cũng như ngoài nước. Tác giả học tiếng Việt để đọc, để nói, để hát... và c̣n hơn thế nữa, tác giả ghi danh học xong chương tŕnh Ban cử nhân và tiền tiến sĩ (DEA) về Việt học và Viễn Đông học tại Đại Học Viện các Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương Quốc gia ở Paris. Nhằm đáp ứng đầy đủ hơn nữa về phần chuyên môn, tác giả đă đến cư ngụ ở Việt Nam hơn hai năm để nghiên cứu tại chỗ. Suốt thời gian nầy, Dương Hữu Nhân không những cố tiếp thu những kiến thức về ngôn ngữ, chữ hán, chữ nôm, các cách nói của từng miền, truy t́m các tài liệu lịch sử qua các viện bảo tàng, các thư viện, học viện. Nhưng tận dụng cơ hội quí báu cư ngụ ở Việt Nam, tác giả c̣n đến quan sát tại chỗ những vùng mà các nhà truyền giáo đầu tiên đă đặt chân đến.

 

TIẾP CẬN
TƯ TƯỞNG VIỆT NAM

 
 Tác giả Nguyễn Đăng Trúc
 
Nxb Định Hướng Tùng Thư 2002
13 g rue de l’ILL
F- 67116 REICHSTETT , France
 
Điện thoại 00 33( 3) 3088 20 58 22
Điện thư dinhhuong@aol.com
 
- Việt Nam có triết học không ?
- Nhưng c̣n cần có triết học trong thời đại khoa học kỷ thuật tân kỳ hôm nay không ?
- Những trực giác văn hóa nào làm giềng mối cho truyền thống văn hóa Việt Nam ?
 
Những thắc mắc nâéy sẽ được tác giả cuốn TIẾP CẬN TƯ TƯỞNG VIỆT NAM cố gắng giải đáp qua việc giải minh các bản văn nền tảng của kho tàng văn học Việt Nam
 
Sách dày 320 trang gồm hai quyển :
 
Quyển một
Vấn đề triết học và truyền thống tư tưởng Việt Nam
 
Quyển hai
Tư tưởng Nguyễn Du
qua Đoạn Trường Tân Thanh
 
Những nội dung tư tưởng nào đă đưa Truyện Kiều của Nguyễn Du vào danh sách các đại tác phẩm văn hóa nhân loại ?
 
 
VĂN HIẾN,
NỀN TẢNG CỦA MINH TRIẾT

 
Tác giả Nguyễn Đăng Trúc
 
Nxb  Định Hướng Tùng Thư 2002
13 g rue de l’ILL
F- 67116 REICHSTETT , France
Điện thoại 00 33( 3) 3088 20 58 22
Điện thư dinhhuong@aol.com
 
Để trả lời những thắc mắc về
 
- Ư nghĩa văn hóa của câu nói Việt Nam có bốn ngh́n năm văn hiến
- Những chiều kích định vị chân tính của con người
- Đạo học của người việt nam
 
Tác giả cuốn VĂN HIẾN, NỀN TẢNG CỦA MINH TRIẾT vận dụng những phương pháp minh giải các bản văn cổ điển để tiếp cận và hệ thống hóa những trực giác căn cơ nhất về chân tính con người nằm sâu trong Đại-kư-ức xuyên qua những mẫu chuyện huyền thoại dân tộc Việt Nam được ghi lại trong cuốn I Lĩnh Nam Chích Quái
Sách dày 332 trang
 
Giá bán kể cả cước phí bưu điện 
 
TIẾP CÂN TƯ TƯỞG VN


 giá đơn vị : 15 $ US hoặc 15 Euro)


VĂN HIẾN, nền tảng của minh triết

 giá đơn vị : 15 $ hoặc 15 Euro


Tại Hoa Kỳ và Canada : Chi phiếu xin dề Mrs Thuy Phan P.O. Box 2054 Westminster, CA 92684, USA
Các nơi khác : Dinh Huong, 13g rue de l’Ill, F- 67116 Reichstett, France
 
 
 
Thơ
Áo nắng quê hương

 
Xb tại Houston , Hoa Kỳ năm 2001
Sách dày 328 trang, b́a mỹ thuật 4 màu
Tác giả Lam Cao Cao Hữu Báu
Sinh năm 1937 tại Nghệ An, di cư vào Nam năm 1954. Tốt nghiệp cử nhân Văn khoa Sài G̣n, giáo sư trung học trước 1975. Cư ngụ ở Houston, yêu thơ và làm thơ cho t́nh yêu và nỡi nhớ quẽ hương.
“ Ta muốn ôm choàng hương với quê
Ôm hôn tóc Mẹ đón xuân về
Tháng năm Mẹ đợi sân ga nhớ
Những đứa con xa đă hẹn thề
Houston 21-1-2001
 ( Kỹ niệm đêm ra mắt CD T́nh Khúc Quê Hương)


 
Bản đồ tâm lư và
Tư duy sáu màu

 
Tác giả Nguyễn Văn Thành
Tủ Sách T́nh Người xb, Lausanne, Hè 2002
Sách dày 230 trang.
Giá 10 $ US hoặc 10 Euro
Liên lạc Định Hướng 13 g rue de l’ILL,
F-67116 Reichstett, France
Hoặc Mrs Thuy Phan P.O. Box 2054 Westminster, CA 92684, USA
Nguyễn Văn Thành, giáo sư tâm lư, nhà giáo dục và là một nhà văn. Tác giả dùng biểu tượng sáu màu để đi vào tâm lư của những cách nh́n của mỗi người chúng ta, những yếu tố xây dựng, tích cực cũng như những hạn chế đáng buồn của những lối nh́n chủ quan và giới hạn. Qua những lời phân tích khoa học nhưng đâéy tâm huyết của tác phẩm nầy, đọc giả có thể giật ḿnh tự kiểm và sau đó tự tin để lên đường.
 
Tư duy và hành động


Tác giả Nguyễn Văn Thành
Tủ Sách T́nh Người xb, Lausanne, Hè 2002
Sách dày 236 trang.
Giá 10 $ US hoặc 10 Euro
Liên lạc Định Hướng 13 g rue de l’ILL,
F-67116 Reichstett, France
Hoặc Mrs Thuy Phan P.O. Box 2054 Westminster, CA 92684, USA
“ Thông thường, hoặc chúng ta thinh lặng đồng lơa với bao nhiêu đổ nát và tang thương, hận thù và chia rẽ. Hoặc chúng ta mở lời tố cáo phê phán, qui lỗi, chụp mũ. Nói cách chung, chúng ta chỉ “ thêm dầu vào lửa”....
Vậy có phong cách nào để suy tư, thái độ nào để hành động? Những chia sẻ của Nguyễn Văn Thành qua tập sách nầy là môt đóng góp qúi giá.