Liên lạc Nhân Văn

Đại Học Nhân Văn. Tập San Nghiên Cưu Nghị Luận Định Hướng. Đại Học Hè & Tuần Lễ Xă Hội

Một vài nhận xét về nghệ  thuật  khảo  sử

qua  tác  phẩm

Thuyền Ai Đợi Bến Văn Lâu

* TS  Bửu Sao

 

Tác phẩm Thuyền Ai Đợi Bến Văn Lâu là một cuốn sách nặng kư. Nặng kư v́ nó dày đến 557 trang giấy: đấy là một ư kiến.  Sở dĩ tôi bảo cuốn sách này nặng kư, thật ra là v́ nó chứa đựng đến 25 tập chuyên đề sử học mà thoáng nh́n có vẽ không mấy liên hệ với nhau, rồi mỗi tập lại đặt nhiều vấn đề liên hệ đến nghệ thuật khảo sử, khiến độc giả phải vừa đọc vừa dùng highlighter để gạch dưới những hàng gây thắc mắc mà ḿnh muốn phê b́nh, khen, chê, thêm, bớt; lại c̣n ghi chép bên lề, để c̣n lục t́m, đối chiếu thêm nữa. Tôi xin báo trước cùng qúy vị độc giả: nếu mỗi buổi tối đi làm về qúy vị muốn yên phận với cái tivi th́ chớ khới vào quả táo này, v́ sau khi nếm phải mùi vị của nó, quư vị sẽ cảm nhận một thôi thúc săn t́m thêm tài liệu, càng săn t́m lại càng muốn bổ túc; thế rồi không chừng qúy vị lại sẽ biến thành những con chuột thư viện, để rồi, biết đâu? một ngày đẹp trời nào đó quư vị lại trở thành những bậc thầy trong bộ môn khảo sử! Ai là bậc thầy? Văn hào Georges Duhamel nói: ‘’Bậc thầy không phải là người rao truyền một chân lư nào cả; bậc thầy chỉ là người có khả năng khuấy động tư tưởng’’. Tôi ví cuốn sách Thuyền Ai Đợi Bến Văn Lâu như là một chiếc đũa bếp mà người đầu bếp Nguyễn Lư Tưởng, tác giả, đang dùng để khuấy động cái ḷng chảo Lịch Sử Việt Nam. Dưới đây tôi xin tŕnh bày nghệ thuật khuấy động tư tưởng qua tác phẩm Thuyền Ai Đợi Bến Văn Lâu.

Trước khi bàn về một tác phẩm sử học đang ở thế động, tức là những cuốn khảo sử thuộc loại Thuyền Ai Đợi Bến Vân Lâu th́ cũng nên bàn về những cuốn sử học luôn luôn ở trong thế ‘’tĩnh’, như những cuốn sử lược, tiếng Pháp gọi là Manuels d’Histoire, như những cuốn Việt sử mà con em chúng ta học trên ghế nhà trường, thí dụ cuốn Histoire d’Annam của Charles Maybon thời đô hộ Pháp, cuốn Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim dưới thời Việt Nam Cộng ḥa: những cuốn Việt sử này bằng vào những tập sử liệu cổ xưa như An Nam Chí Lược của Lê Tắc, Đại Việt Sử Kư của Lê Văn Hưu, rồi của Ngô Sĩ Liên, cùng mấy chục pho Quốc Triều Sử của nhà Nguyễn, với một vài thay đổi, thêm bớt tùy cơ, tùy thời, tùy tiện: chung quy đấy là những cuốn Việt sử lược nó giúp giới trẻ có một khái niệm gọi là vô thưởng vô phạt về những biến cố chính trị qua các thời đại lịch sử Việt Nam. Nói là vô thưởng vô phạt là đúng nếu chỉ xem cái vỏ bên ngoài. Nhưng nếu nh́n kỹ bên trong th́ mọi cuốn sử lược nói chung và riêng những cuốn Việt sử lược, đều thoát thai từ một triều đại, từ một chế độ chính trị, nên chúng thường lệ thuộc vào một trào lưu nhất thời. Mỗi triều đại, mỗi chế độ đều đă áp đặt một cái nh́n về lịch sử theo chủ trương và đường lối chính trị của ḿnh. Không như tại Âu Châu, tại đấy, chuyện viết sử tùy thời, tùy tiện đă được chấm dứt vào thế kỷ 18, được mệnh danh  là ‘’thế kỷ ánh sáng’’. Từ đấy không c̣n một ai có thể tŕnh bày lịch sử một cách tùy thời, tùy tiện nữa. Tại Việt Nam th́ ôi thôi! Trong lĩnh vực sử học cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, dân ta đang c̣n măi sống trong tăm tối từ đô hộ Pháp đến đô hộ cộng sản. Đại Việt Sử Kư của Lê Văn Hưu được viết theo nhăn quan của Triều nhà Lê, hai bộ Cương MụcThực Lục lại viết dưới sự chỉ giáo của các vua nhà Nguyễn. Và giờ đây, cuốn Việt Sử của Nguyễn Khắc Viện được thông dụng dưới chế độ cộng sản, tŕnh bày mọi chuyển biến lịch sử theo duy vật sử quan của Karl Marx. Đối với Triều Nguyễn, vua Gia Long là người có công thống nhất sơn hà, nhưng dưới cái nh́n của duy vật biện chứng th́ cái công đó thuộc về vua Quang Trung gọi là nhân vật đă tạo dựng lực lượng vô sản Việt Nam, một lực lượng đă được thuyết duy vật sử quan tạo ra trước thời đại của nó. Cho hay lịch sử của các nước chậm tiến chỉ là những cô gái đẹp được chuyền tay giữa những bậc quyền thế từ thời này sang thời khác để cung phụng họ, để chịu sự hiếp đáp của họ. Nếu tôi không nhầm, Tư Mă Thiên là vị sử gia đă bị vua Cao Tổ nhà Hán sai thiến mất cái ‘’của quư’’ chỉ v́ muốn nói lên sự thật lịch sử. Song sự thật lịch sử là ǵ? Sự thật lịch sử là một quả bóng tṛn: mỗi người chỉ nh́n được một phía. Sử gia Fustel de Coulanges c̣n ví Lịch sử  như là một ṭa nhà Quốc Hội lập pháp, cũng có phe trái, phe phải, phe trung dung,  phe nào cũng tự cho ḿnh là đúng cả. Do đó mới phát sinh ra bộ môn khảo sử (critique historique), khiến những tác phẩm sử học thời nay dần dần bị lệ thuộc vào một bộ môn gọi là khảo sử với những phân khoa phụ trợ (sciences auxiliaires) như cổ triện học, sigillographie, giám nghiệm ngữ, herméneutique, ngôn chủng học, glotto-ethnologie v.v.

 Nhân đọc tác phẩm Thuyền Ai Đợi Bến Vân Lâu, tôi xin phân tích kỹ thuật khảo sử từ những dữ kiện và sự kiện mà tác giả lần lượt tŕnh bày trong 25 tập chuyên đề sử học trong cuốn sách này. Tác giả muốn tŕnh bày những dữ kiện và sự kiện lịch sử liên hệ đến ba thời kỳ: cận đại, từ triều Minh Mạng đến cuối thời ‘’tứ nguyệt tam vương’’(1820-1884), hiện đại từ ngày vua Hàm Nghi bị bắt đến suốt thời kỳ đô hộ Pháp(1985-1945), và đương đại, từ 1945 cho đến nay. Một ít tài liệu liên hệ đến nhiều thời được xen kẽ vào đấy khiến một số người đọc cho rằng cái tít cuốn sách không mấy liên hệ đến nội dung của nó. C̣n xét về giá trị trung thực của những tài liệu được trích dẫn và những lời phê phán của tác giả th́, đúng hay sai, đấy là quyền thẩm xét của mỗi người. Đây tôi chỉ xin tŕnh bày vắn tắt, ngắn gọn về ba điểm liên hệ đến kỹ thuật khảo sử trong tác phẩm:

điểm một, về vấn đề nhân chứng lịch sử,

điểm hai, về vấn đề sử liệu,

điểm ba, về vấn đề giải sử.

 

            Điểm I - Môn khảo sử đặc biệt chú trọng đến thân thế và tư cách của các chứng nhân. Khoa sử học không phải là một khoa kọc chính xác (science exacte), tuy nhiên nó cũng đ̣i hỏi một vài điều kiện tiên quyết để được công nhận là một công tŕnh khoa học. Hai điều kiện căn bản của khoa sử học là sự chính thực, authenticité, và sự trung thực, véracité. Muốn sử dụng một nhân chứng làm nền tảng khoa học cho một vấn đề, nhân chứng ấy phải là một nhân chứng chính thực, và trung thực. Mỗi nhân chứng là một con người đă từng sống trong một môi trường sinh hoạt dị biệt, trong một bối cảnh chính trị, xă hội, văn hóa thuộc thời điểm của lời chứng: đấy là những thành tố thiết cốt nhằm thể hiện cái bản chất chính thực của chứng nhân và trung thực của lời chứng. Về điểm này tác gỉa đă đặt ḿnh vào một ưu thế đặc biệt: người là một nhân chứng gián tiếp, v́  là con, là cháu, là đệ tử của những nhân vật chính trong các sự kiện đă xảy ra từ thời kỳ ’tứ nguyệt tam vương’’ đến bây giờ (trang11-26.27-43, tr,73-83). Tác giả lại c̣n là nhân chứng trực tiếp trong một vài giai thoại thuộc thời kỳ đương đại này nữa. Tác giả có ghi lại một vài lời chứng như là những mảnh hồn linh thiêng hiện về, thí dụ như lời trối của ông Trần Cao Vân nhờ đao phủ chuyển đến thượng thư Hồ Đắc Trung ở  trang 15 chẳng hạn. Đấy vốn là những đặc trưng của các chuyên đề sử học (monographies historiques), ghi lại những lời trao đổi giữa các đối tác nhằm linh động hóa những trang sử được tăng bổ. Trong cuốn sách này, mối liên hệ đặc biệt giữa gia quyến tác giả với ṭa nhà Phu Văn Lâu khiến nhan đề Thuyền Ai Đợi Bến Vân Lâu, với câu ḥ:’’ Chiều chiều trước bến Vân Lâu...’’ gợi một nét chấm phá trên biểu đề của tác phẩm (tr.17). Ngoài ra, việc đề cao mối liên hệ thân thuộc giữa các cụ Vơ Bá Hạp,  Tăng Bạt Hổ, Vơ Như Nguyện với gia đ́nh tác giả đă gây một tác dụng là đưa tác giả từ vị thế một người biên khảo  đến vai tṛ của một chứng nhân (tr31-77).

 

            Điểm 2 - Xét về sử liệu, tác giả đă đưa ra một số dữ kiện cần được đối chiếu và phân định nguồn gốc theo phương pháp giám định tài liệu gốc (critique des sources), thí dụ như lời đối đáp giữa cụ Nguyễn Hữu Bài và vua Duy Tân (tr.24), như những mối liên hệ trong các tổ chức bài Pháp qua các phong trào Cần Vương, Đông du v.v. như giai thoại tiếp xúc giữa các cụ Vơ Bá Hạp, Vơ Như Nguyện và Nguyễn Sanh Huy, bố của ông Nguyễn Tất Thành, tức Hồ Chí Minh (tr.76-77). Khối sử liệu được sưu tập ngày qua ngày có thể h́nh dung như một khối tuyết c̣n tươi non mà trẻ nít lăn cuốn theo triền núi: càng lăn cuốn th́ khối tuyết lại càng lớn dần, lớn măi. Khối sử liệu càng lớn lên bao nhiêu th́ sự thật lịch sử lại càng rạng tỏ ra bấy nhiêu. Một đặc điểm khác của khối tuyết là sự trong sáng và trong suốt của nó: những sử liệu được chồng chất, gom góp cũng phải được trong sáng, phát xuất tự nguyên tác (oeuvre de première main), chứ không phải là những tài liệu đă được cóp nhặt sao chép; tài liệu lại c̣n phải được trong suốt, nghĩa là phải rơ nghĩa, phải minh bạch, không mơ hồ, dị nghĩa. Khi sự thật lịch sử đă được gọi là rạng tỏ th́ đă đến giai đoạn thực hiện một công tŕnh gọi là giải sử (histoire explicative).

 

            Điểm 3 - Giai đoạn giải sử. Tại đây có sự phân biệt hai loại sử liệu: thuật sử (histoire événémentielle), tức là thuật lại những sự việc như đă xảy ra, và giải sử, tức là giải đáp những thắc mắc do tiến tŕnh sự việc đặt ra, tức là t́m lối giải thích từ duyên do (causes) đi dần đến hệ quả (effets) để trả lời câu tại sao một sự việc lại đă xảy ra như thế. Ỏ giai đoạn này chúng ta bước vào tiến tŕnh gọi là sử học diễn giải (histoire explicative). Phần này đ̣i hỏi nhiều thời gian tŕnh bày. Đây tôi chỉ xin nêu lên một vài nét đại cương, bằng vào một thí dụ điển h́nh là cuộc tranh luận giữa tác giả và một nhân vật mang bút hiệu Triệu Vân trên báo Người Việt về tung tích ông Nguyễn Văn Tường (xin xem trang 299 tth). Câu hỏi được đặt ra là liệu ông Nguyễn Văn Tường có thật là con của vuaThiệu trị hay không? Một đàng dựa vào lời chứng của học giả T.S. Thái Văn Kiểm để cho rằng Nguyễn Văn Tường là người con riêng vua Thiệu Trị, đàng kia dựa vào phương pháp giải sử có vẻ nghiêm túc nhằm phủ nhận sự kiện đó. Đọc đến trang 299 tôi đă bắt ngay điện thoại nói chuyện với cụ Thái Văn Kiểm bên Paris, xin cụ xác nhận điều cụ đă nói. Cụ Thái Văn Kiểm bảo: ‘’đấy chỉ là một lời đồn đại, phải được dùng với tất cả dè dặt.‘’une rumeur à prendre sous toutes réserves’’.  Như thế cụ Thái Văn Kiểm không kể sự việc đó như là một dữ kiện lịch sử. Cũng v́ thế, giữa hai đối tác trên đây đă có một sự ngộ nhận về hai chữ dữ kiện và sự kiện. Dữ kiện lịch sử tiên khởi là một lời truyền khẩu (tradition orale) đă được viết thành văn và lưu truyền  dưới dạng tài liệu biên khảo, tiếng Anh gọi là data, tiếng Pháp, données. Những lời đồn đại, rumeurs, nếu có được ghi chép thường là không biết xuất xứ từ đâu. V́ có xuất xứ th́ đă trở thành dữ kiện lịch sử rồi.  C̣n sự kiện lịch sử là những sự việc đă xảy ra và đă được có người nh́n thấy tận mắt (témoins oculaires). Dữ kiện lịch sử là sự thật lịch sử được nh́n thấy qua lăng kính của các sử liệu, và đây, mỗi người có thể có một cái nh́n khác nhau. Thí dụ: dưới mắt nhà khảo sử, Đức Giêsu hay Đức Phật là những dữ kiện lịch sử. C̣n sự kiện lịch sử là sự thật lịch sử đă được nhiều người đương thời chứng kiến, nên được gọi là bằng chứng rơ ràng (evidence). Thí dụ: cuộc thảm sát tết Mậu Thân là một sự kiện lịch sử. Do sự nhầm lẫn giữa dữ kiện và sự kiện mà trên báo chí, giữa người Việt, đă xảy ra những vụ đả kích nhau v́ thiếu sự đắn đo, so sánh, và nhất là thiếu một cái nh́n chính xác và quảng đại qua các tài liệu lịch sử được truy cứu. Năo trạng của người Việt Nam nói chung là một khi cảm nhận điều này là đúng th́ kết luận ngay rằng những điều nói ngược lại là sai cả. Tôi đă có dịp nghe những câu, phát xuất từ miệng những người mà tôi vốn trân trọng như là: ‘’ Anh đọc cuốn sách ấy làm chi cho mất thời giờ... đọc bài báo ấy làm ǵ cho mệt óc. Đấy là một con số không, nên bỏ qua đi v.v’’ Tôi  xin thưa lại rằng: sự phán đoán hư thực về bất cứ một việc ǵ là quyền của tôi, và đấy hoàn toàn là những phán quyết cá nhân cả, nó hoàn toàn lệ thuộc vào nhăn quan và khả năng suy tư của mỗi người. Tại đây, không biết chừng ai đă hơn ai, nhưng điều chắc chắn là, như triết gia Descartes nói: ‘’lương thức (le bon sens, common sense) là cái vốn trí tuệ được chia đều nhất trong thiên hạ’’, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée.

Loài người là con vật có trí tuệ, l’homme est un animal raisonable; loài người cũng là con vật xă hội, l’homme est un animal social: hai định nghĩa này tùy thuộc lối cư xử của con người đối với nhau. Lại c̣n một định nghĩa thứ ba nữa: loài người là con vật lịch sử: l’homme est un animal historique. Con voi, con kiến không có lịch sử. Chỉ có con người mới có khả năng làm lịch sử, và mỗi người chỉ có thể làm sử, viết sử, hay đọc sử cho chính bản thân ḿnh mà thôi. Thật ra mọi người đều lấy ḿnh làm trọng tâm của lịch sử. Và khi ḿnh đă dày công viết sử, tuy là một công tŕnh biên khảo có bản chất chuyên đề sử học (monographie historique) th́ vẫn muốn cho mọi người chấp nhận sự thật lịch sử do ḿnh khám phá ra. Vậy tác dụng của 25 cái chuyên đề sử học gồm trong 557 trang của cuốn sách Thuyền Ai Đợi Bến Vân Lâu là một cái nh́n về lịch sử Việt Nam qua nhăn quan của vị giáo sư sử học Nguyễn Lư Tưởng. Điều mới mẻ mà cuốn sách này đă mang lại cho tôi là nó đă đặt cho tôi một số câu hỏi, mà lời giải đáp sẽ do chính tôi t́m thấy và sẽ mang lại cho tôi nhiều thành tố nhằm điều chỉnh lại cái nh́n của chính tôi về mọi sự việc đă xảy ra mà tôi biết. Do đó, từ 25 chuyên đề cô đọng trong cuốn cách này, sẽ phát xuất 25 cuốn sách thuộc loại lịch sử chuyên đề khác, mà mỗi cuốn sẽ cũng có thể dày đến trên dưới 500 trang. Đấy là những chiếc đũa bếp của những vị khảo sử mà tôi xin ví như những người đầu bếp của lịch sử Việt Nam. Những vị sử gia đầu bếp này đang làm, hoặc là sẽ làm, những công việc khả trọng, để mỗi một con người có thể khai phá kiến thức của ḿnh trong mọi lĩnh vực. Nói đến Việt Nam, nhờ những tác phẩm lịch sử chuyên đề do vị này hoặc vị kia sáng tác giúp chúng ta có khả năng tự giải phóng cho bản thân ḿnh khỏi sự kềm hảm của những cuốn Việt sử lược bị các chế độ áp đặt từ mấy thế kỷ qua, để con người tự do của chúng ta có được một cái nh́n trung thực theo nhăn quan của chính ḿnh mà tôi.

     * Bửu Sao